Jak jest różnica pomiędzy MTTF lub MTTFd

Czy jest współczynnik MTTF?

Współczynnik MTTF jest pojęciem związanym z analizą i oceną ryzyka. Za skrótem kryje się angielski zwrot Mean Time To Failure (po polsku: średni czas do uszkodzenia), czyli po prostu uśredniona trwałość danego komponentu. Współczynnik MTTF zyskał na znaczeniu dzięki normie EN ISO 13849-1. Zgodnie z nią poziom wydajności można obliczyć na podstawie tego właśnie parametru. Tzn., że współczynnik MTTF wykorzystywany jest do oceny ryzyka związanego z maszynami i urządzeniami. W związku z tym ma również znaczenie dla certyfikacji CE, ponieważ bezpieczeństwo maszyn oceniane jest także w ramach badań przeprowadzanych na potrzeby deklaracji zgodności.

Czy jest współczynnik MTTFd?

W kontekście współczynnika MTTF duże znaczenie ma również współczynnik MTTFd, czyli „średni czas do niebezpiecznego (dangerous) uszkodzenia”.

Różnica między współczynnikiem  MTTF i MTTFd

Różnica między współczynnikiem MTTF a MTTFd polega na tym, że pierwszy z nich to neutralna informacja o średniej trwałości danego komponentu. Drugi natomiast podaje czas eksploatacji do momentu, w którym dojdzie do niebezpiecznego błędu. Oznacza to, że w tym przypadku uwzględniane i brane pod uwagę przy ocenie poziomu wydajności są tylko takie awarie, które dotyczą funkcji związanych z bezpieczeństwem. Przykład awarii, która nie jest niebezpieczna: uszkodzenie konkretnego czujnika mogłoby skutkować uszkodzeniem silnika, jednak w kontekście bezpieczeństwa nie ma w ocenie ryzyka i zagrożeń żadnego znaczenia.

Dlaczego producenci części nie podają współczynnika MTTFd ?

Producent (np. WIKA) nie może podać współczynnika MTTFd, ponieważ ma jedynie wiedzę o tym, kiedy średnio dojdzie do uszkodzenia jego części, nie wie natomiast, czy to uszkodzenie jest niebezpieczne, czy nie. Zależy to od funkcji danej części. Ponadto układ rozmieszczenia kilku elementów może mieć wpływ na całkowity czas do momentu niebezpiecznego uszkodzenia (MTTFd). Oznacza to, że współczynnik MTTFd może ustalić wyłącznie osoba, która daną maszynę lub urządzenie z wbudowaną daną częścią skonstruowała i pracuję nad funkcjami bezpieczeństwa. Zwykle jest to projektant lub konstruktor. To oni potrafią obliczyć współczynnik MTTFd.

Uwagi
Mam pytania odnośnie MTTF lub MTTFd nasz osoby kontaktowe służą fachową pomocą.   

Przeczytaj również na artykuł:
Definicja MTTF oraz MTBF – czym się różnią?Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej