Wyświetlacze cyfrowe

W wielu zastosowaniach elektronicznych pomiarów ciśnienia konieczne jest wyświetlania zmierzonej wartości na miejscu pomiaru – jako dodatkowa opcja obok przetwarzania sygnału w systemie sterowania lub na oddzielnym przyrządzie kontrolno-pomiarowym.

Jeżeli stosowany przetwornik nie ma funkcji zintegrowanego wyświetlacza, można zastosować wiele typów wskaźników cyfrowych.

W tym celu należy uwzględnić kryteria wyboru pomagające określić odpowiedni wskaźnik cyfrowy dla danego zastosowania:

  • Typ montażu: czy wskaźnik będzie przymocowany do przetwornika na miejscu, zamontowany na panelu sterowania czy w obudowie na ścianie lub na stole?
  • Dokładność: jak duże są wymagania co do dokładności wskazań? Wskaźniki oferowane przez firmę WIKA mają dokładność od 0,3 % do 0,02 %.
  • Wymiary: jakie wymiary pasują do podanej sytuacji montażowej? (szczególnie dotyczy przypadków montażu w panelu sterowania)
  • Dostępne opcje: czy konieczne są: analogowy sygnał wyjściowy? Przełączanie wyjść dla późniejszego sterowania? Wbudowany zasilacz przetwornika?
  • Charakterystyka wyświetlacza: czy konieczny jest wyświetlacz 4- czy 5 cyfrowy? Z jakiej odległości musi być czytelny? (patrz artykuł „Charakterystyki wyświetlania wyświetlacza cyfrowego„)

Tutaj można znaleźć wyświetlacze cyfrowe firmy WIKA.



Pozostaw wiadomość