Wyświetlacze cyfrowe

W wielu zastosowaniach elektronicznych pomiarów ciśnienia konieczne jest wyświetlania zmierzonej wartości na miejscu pomiaru – jako dodatkowa opcja obok przetwarzania sygnału w systemie sterowania lub na oddzielnym przyrządzie kontrolno-pomiarowym.

Jeżeli stosowany przetwornik nie ma funkcji zintegrowanego wyświetlacza, można zastosować wiele typów wskaźników cyfrowych.

W tym celu należy uwzględnić kryteria wyboru pomagające określić odpowiedni wskaźnik cyfrowy dla danego zastosowania:

  • Typ montażu: czy wskaźnik będzie przymocowany do przetwornika na miejscu, zamontowany na panelu sterowania czy w obudowie na ścianie lub na stole?
  • Dokładność: jak duże są wymagania co do dokładności wskazań? Wskaźniki oferowane przez firmę WIKA mają dokładność od 0,3 % do 0,02 %.
  • Wymiary: jakie wymiary pasują do podanej sytuacji montażowej? (szczególnie dotyczy przypadków montażu w panelu sterowania)
  • Dostępne opcje: czy konieczne są: analogowy sygnał wyjściowy? Przełączanie wyjść dla późniejszego sterowania? Wbudowany zasilacz przetwornika?
  • Charakterystyka wyświetlacza: czy konieczny jest wyświetlacz 4- czy 5 cyfrowy? Z jakiej odległości musi być czytelny? (patrz artykuł “Charakterystyki wyświetlania wyświetlacza cyfrowego“)

Tutaj można znaleźć wyświetlacze cyfrowe firmy WIKA.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej