temperatura procesowa

Który termometr tarczowy jest odpowiedni do którego procesu? To, czy lepiej użyć termometru bimetalicznego czy gazowego zależy od kilku czynników – na przykład od temperatury procesu.

Termometr gazowy (po lewej) i termometr bimetaliczny (po prawej)

Termometr gazowy (po lewej) i termometr bimetaliczny (po prawej)

Termometry bimetaliczne są przeznaczone do pomiaru temperatury w zakresach od -70 °C do +600 °C. Dotyczy to wyłącznie urządzeń niewypełnionych cieczą. W przypadku występowania drgań w procesie, operator musi często wybierać termometry wypełnione cieczą. Wypełnienie olejem silikonowym pozwala stłumić drgania. To rozwiązanie ogranicza jednak możliwą górną temperaturę procesu do +250 °C.

Termometry gazowe z reguły pracują niezawodnie w zakresie temperatur od -200 °C do +700 °C. To rozwiązanie wymaga jednak uwzględnienia temperatury otoczenia. Przy temperaturach otoczenia 23 °C ± 10 °C, firma WIKA gwarantuje klasę dokładności 1 wg EN13190. Jednak im mniejsza objętość gazu, tym trudniej tę dokładność utrzymać. Aby pomiar temperatury procesu mógł być dokładny, termometr musi być odpowiednio zwymiarowany:

  • Średnica czujnika powinna wynosić co najmniej 8 mm

  • Część aktywna termometru, czyli czujnik temperatury wypełniony gazem, powinna mieć przynajmniej 100 mm długości

W przypadku termometrów bimetalicznych, temperatura otoczenia nie ma wpływu na wynik pomiaru. Dlatego też przyrządy te mogą być stosowane w warunkach zewnętrznych do -50 °C. Długości zanurzenia i średnice czujnika nie należy w żaden sposób lekceważyć: w celu uzyskania optymalnego wyniku pomiaru oba te wymiary powinny być tak duże, jak to tylko możliwe.

Uwaga
Więcej informacji na temat obydwóch typów przyrządów można znaleźć na stronie WIKA pod nagłówkami „Termometry tarczowe” oraz „Termometry ze stykami przełączającymi„.

Zapoznaj się naszym inny artykułem
Kryteria wyboru termometru tarczowego (3): kapilaraPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej