Produkcja ochrony roślin z redundantnym pomiarem ciśnienia

Produkcja pestycydów i wysokie wymagania stawiane wobec niej znajdują odzwierciedlenie w instalacjach pomiaru ciśnienia podczas procesu produkcyjnego. Dlatego klient WIKA rozszerzył elektroniczne oprzyrządowanie do monitorowania ciśnienia o mechaniczny układ zapasowy. W roli układu rezerwowego firma zastosowała manometry membranowe model 433.50 firmy WIKA ze względu na korzyści konstrukcyjne wynikające ze stosowanej zasady pomiaru.

Rozbudowane normy bezpieczeństwa odzwierciedlają potencjalne zagrożenia związane z przetwarzaniem produktów podstawowych i pośrednich. Na przykład powstające wówczas pary są toksyczne i wchodzą w reakcję z powietrzem. Płynne monitorowanie parametrów procesowych jest więc absolutnie niezbędne. Z tego powodu klient firmy WIKA zdecydował się zintegrowanie elementu mechanicznego jako uzupełnienie elektrycznego układu pomiaru ciśnienia stosowanego w procesie produkcji pestycydów. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet w przypadku awarii zasilania zapewniają niezawodnie wartość pomiarową, która jest następnie wyświetlana lokalnie.

Powody wykorzystania manometru membranowego jako rezerwowej metody pomiaru ciśnienia

Klient zdecydował się na manometr membranowy model 433.50 służący za oprzyrządowanie rezerwowe. Następujące względy przemawiały za zastosowaniem wybranego przyrządu:

Pesticide production with backup pressure measurement

Optymalny dla rezerwowego pomiaru ciśnienia w produkcji pestycydów: manometr membranowy model 433.50 firmy WIKA.

1. Elastyczność użytkowania
Wybrany manometr może być zainstalowany w różnych miejscach pomiarowych, dzięki szerokiemu wyborowi zakresów pomiarowych od 0 … 16 mbar do 0 … 25 bar. Dodatkowym atutem jest redukcja rozbieżności przyrządu.

2. Solidna konstrukcja
Model 433.50 jest solidny i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przed przeciążeniem: aż do dziesięciokrotności pełnej skali. Wypełnienie obudowy – w przypadku produkcji pestycydów jest to gliceryna – zapewnia wiarygodny pomiar ciśnienia w warunkach drgań i wysoce dynamicznych obciążeń ciśnieniowych. Natomiast konstrukcja z otwartym przyłączem kołnierzowym pozwala na bezpieczne połączenie z procesem.

3. Odporność na działanie medium
Podczas produkcji pestycydów powstają opary o temperaturze przekraczającej 120 °C. Omawiany przez nas manometr wytrzymuje temperatury mediów do 200 °C. Jest też odporny na substancje agresywne. Odporność można dodatkowo zwiększyć przez wykorzystanie specjalnych materiałów. W przypadku tego zastosowania niezbędne okazało się pokrycie niższego kołnierza pomiarowego powłoką z PTFE. Odporność temperaturowa została tym samym zredukowana do 160 °C, jednak z punktu widzenia wybranych punktów pomiarowych nie miało to znaczenia. Co więcej, na potrzeby procesu produkcyjnego, firma WIKA dostarczyła wersję przyrządu z aprobatą ATEX.

4. Odcięcie procesu w przypadku uszkodzenia obudowy
Manometry membranowe do omawianego zastosowania mają obudowę o wielkości nominalnej 100, dzięki czemu bez problemu można odczytać wartość mierzoną, nawet przy zwykłym przechodzeniu obok przyrządu. W związku z tym przyrząd pomiarowy wystaje do otaczającego środowiska. Jeśli podczas prac konserwacyjnych na terenie zakładu stosowane są rusztowania, nie można wyeliminować ryzyka uszkodzenia obudowy. W przypadku manometru z rurką Bourdona oznaczałoby to wyciek z układu pomiarowego i uwolnienie potencjalnie niebezpiecznych mediów. Z kolei manometr membranowy transmituje ciśnienie na ruch poprzez membranę i ogniwo. Innymi słowy, membrana utrzymuje proces w zamknięciu nawet w przypadku uszkodzenia obudowy.

Wnioski

Manometry zapewniają wiarygodne wyniki pomiarów bez zewnętrznego źródła zasilania w każdych warunkach. Dlatego zastosowanie rezerwowych mechanicznych przyrządów pomiarowych znacząco zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Manometry membranowe są pierwszym wyborem w przypadku procesów o niskich ciśnieniach i krytycznych mediach.

Uwaga
Więcej informacji na temat manometru membranowego 433.50 można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Tam też można znaleźć przegląd innych produktów i rozwiązań dla sektora chemicznego, a także broszurę do pobrania. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy również nasze artykuły
Zalety manometrów membranowych (1): Pomiar niskich wartości ciśnienia
Zalety manometrów membranowych (2): Wysoka odporność na przeciążenie
Zalety manometrów membranowych (3): Rozwiązanie do mediów krytycznych
Długotrwała dokładność systemów separatorów membranowych do procesów próżniowych

Następujący film wideo ukazuje różnice w zasadach pomiaru pomiędzy manometrami z rurką Bourdona a manometrami membranowymi.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej