Harper Muth

Organizacje i gremia branżowe cenią ekspercką opinię firmy WIKA. Na przykład Larry Harper (po lewej) oraz Michael Muth (po prawej) z WIKA USA mają teraz znaczny wpływ na funkcjonowanie ASME BPE.

ASME BPE to dział Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników zajmujący się urządzeniami biotechnologicznymi. Tworzy on normy i wytyczne dla wymagań w biotechnologii, branży farmaceutycznej i kosmetycznej, które są stosowane na całym świecie.

Larry Harper, globalny dyrektor ds. rozwoju działalności dla branży spożywczej i farmaceutycznej, oraz Michael Muth, menedżer segmentu rynku Ameryki dla branży spożywczej i farmaceutycznej, są teraz członkami podkomisji ds. oprzyrządowania procesowego z prawem głosu. Członek z prawem głosu ma wpływ na powstające dokumenty poprzez definiowanie wymagań branżowych stanowiących najlepsze praktyki. W ten sposób firma WIKA będzie stale na bieżąco jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe branży oraz produktów WIKA zgodnych z ASME BPE.

Larry Harper to doświadczony członek ASME BPE z długoletnim stażem i współautor w innych komisjach. Michael Muth dołączył do spotkań ASME BPE w maju 2014. Obydwaj brali aktywny udział w sporządzaniu wersji dokumentu BPE z 2016.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej