kalibracji przyrządów do pomiaru długości

Przyrządy do pomiaru długości, jako przyrządy testowe, podlegają określeniu ryzyka zgodnie z normą ISO 9001. Jako że wymagania w zakresie bezpieczeństwa rosną, coraz więcej uwagi trzeba poświęcać sprawom kalibracji. Dawniej bywało tak, że test zerojedynkowy, dający wynik w stylu „dobrze” lub „niedobrze”, w zupełności wystarczał. Tak było np. w przypadku manometrów ze stożkami gwintowanymi. Obecnie, dzięki możliwości określenia rzeczywistych wymiarów średnicy skutecznej (podziałowej), jesteśmy w stanie uzyskać dużo konkretniejsze wyniki.

W liniach produkcyjnych każdego dnia stosuje się urządzenia testowe i manometry referencyjne. Suwmiarki, manometry tarczowe, manometry z gwintami, manometry dźwigowe, sworznie testujące i równoległe płytki wzorcowe są również używane na potęgę. Testowanie powyżej wymienionych produktów często zleca się zewnętrznym usługodawcom. Przykładowo firma WIKA, mająca do dyspozycji własne laboratoria kalibracyjne, wykonuje tego typu testy w ramach świadczonych przez siebie usług. Konieczność kalibracji wynika nie tylko z obowiązku zachowania obowiązujących standardów, ale też z potrzeby optymalizacji i usprawnienia procesów.

Konieczność kalibracji przyrządów do pomiaru długości

Norma ISO 9001 kładzie większy nacisk na ochronę produktów przed czynnikami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich jakość. Regularna kalibracja wewnętrznych urządzeń testujących stanowi kluczowy element konstruktywnej oceny ryzyka. Norma ISO 9001 wymaga regularnej kalibracji tych przyrządów pomiarowych, które są bezpośrednio związane z jakością produktu. Nie sprecyzowano obowiązkowego odstępu czasu między kalibracjami.

Częstotliwość kalibracji jest zatem określana przez odpowiednie przedsiębiorstwo. Istotnymi kryteriami są częstotliwość użytkowania, właściwości oraz stan danego przyrządu. Odstępy czasu między testami należy ustalić osobno w każdym przypadku ze względu na wpływ wielu różnych czynników: Czy testowane elementy są używane do pomiaru części suchych czy nasmarowanych? Czy gwint będzie „lekko ręcznie dokręcony” przez personel? W firmie WIKA, przykładowo, wewnętrzny cykl nowego przyrządu pomiarowego trwa jeden rok. Kolejny cykl ustala się w oparciu o wyniki pierwszego. W szczególności przy kalibracji manometrów z gwintami nadal konieczny jest szereg czynności manualnych.

Wnioski

Podsumowując, kalibracja jest bezwzględnie konieczna w celu zapewnienia prawidłowych wyników pomiarów, jak również w celu zmniejszenia kosztów poprzez zminimalizowanie przestojów maszyn i instalacji. Biorąc pod uwagę wspomniane wymogi bezpieczeństwa, regularna kalibracja i monitorowanie urządzeń testujących – a tym samym przyrządów do pomiaru długości – ma kluczowe znaczenie.

Uwagi
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego centrum kalibracji i serwisu, odwiedź stronę internetową firmy WIKA.

Zobacz również na inny artykuł
Kalibracja manometrów z gwintami stożkowymiPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej