Zabezpieczenie przed zapłonem typu Ex i jest wystarczające dla urządzeń do pomiaru ciśnienia z zasilaniem bateryjnym.

Który typ zabezpieczenia przed zapłonem jest odpowiedni dla przyrządów do pomiaru ciśnienia zasilanych bateryjnie, które coraz częściej stosowane są w połączeniu z jednostką radiową? Firma WIKA odpowiedziała na to pytanie w swoim portfolio: „Ex i”, czyli bezpieczeństwo samoistne (ang. „intrinsic safety”). Niniejszy artykuł wyjaśni, dlaczego.

Typ ochrony przed zapłonem dla zasilanych bateryjnie przyrządów do pomiaru ciśnienia – to temat, z którym coraz częściej stykamy się w kontekście postępującej cyfryzacji procesów. Dzieje się tak między innymi dlatego, że firmy coraz częściej zastępują przyrządy stuprocentowo mechaniczne rozwiązaniami elektrycznymi, które wskazują wyniki na miejscu i przesyłają dane drogą radiową. Tego typu przyrządy zazwyczaj są zasilane przez baterie o długiej żywotności. Za to punkty pomiarowe, w których się je instaluje, często znajdują się na obszarach zagrożonych wybuchem, np. w przemyśle chemicznym.

Jeśli chodzi o pomiar ciśnienia w środowisku potencjalnie wybuchowym, operatorzy zakładów najczęściej wybierają zabezpieczenie typu Ex i (samoistne bezpieczeństwo) oraz Ex d (obudowa ognioszczelna). Oba wspomniane typy ochrony są unormowane, a co za tym idzie uznawane za równie bezpieczne. W przypadku przyrządów do pomiaru ciśnienia i innych przyrządów pomiarowych, odnośny sprzęt jest elektryczny, odpowiedni dla atmosfery gazowej lub gazowo-pyłowej – w zależności od aprobaty.

Przyrządy do pomiaru ciśnienia z zasilaniem bateryjnym i zabezpieczeniem typu Ex i nie wywołają zapłonu

Aby zrozumieć, dlaczego firma WIKA stosuje ochronę przeciwwybuchową typu Ex i dla przyrządów do pomiaru ciśnienia z zasilaniem bateryjnym, należy zapoznać się z jej definicją: Przyrząd samoistnie bezpieczny uniemożliwia jakikolwiek zapłon atmosfery wybuchowej. Charakteryzuje się odpowiednio niskimi wartościami mocy, prądu i napięcia. Tak właśnie przedstawia się sytuacja z zasilanymi bateryjnie przyrządami do pomiaru ciśnienia.

Dla porównania, przyrządy posiadające zabezpieczenia przeciwwybuchowe typu Ex d odznaczają się znacznie wyższymi wartościami prądu i napięcia. Co więcej, już sama ich konstrukcja może zawierać potencjalne źródło zapłonu. Z tego względu muszą być wyposażane w obudowy ognioszczelne, aby ograniczyć ewentualny wybuch do własnego wnętrza.

Izolacja galwaniczna przyrządów pomiarowych i sterowników PLC nie jest konieczna

To prawda, że przepisy dotyczące wartości mocy, prądu czy napięcia nie są jedynymi, które obowiązują zabezpieczenia przeciwwybuchowe typu Ex i. Jednakże w przypadku przyrządów z zasilaniem bateryjnym, to właśnie te przepisy są kluczowe. Między innymi dlatego, że przyrządy z zasilaniem bateryjnym nie łączą się elektrycznie ze sterownikami PLC znajdującymi się poza strefą Ex. Przesył danych odbywa się drogą radiową, przy czym możliwy jest ewentualny odczyt wyników na miejscu pomiaru. Eliminuje to konieczność izolacji galwanicznej przyrządu pomiarowego i sterownika PLC poprzez instalację zasilacza z certyfikatem Ex, a także dodatkowy wysiłek związany z dokumentacją – jeden certyfikat dla każdego obwodu Ex i.

Pomimo iż zabezpieczenie przeciwwybuchowe typu Ex i gwarantuje bezpieczeństwo zasilanych bateryjnie przyrządów do pomiaru ciśnienia i jednostek radiowych, wciąż pojawiają się zapytania o takie przyrządy w wykonaniu Ex d. Takie rozwiązanie nie stanowi problemu z technicznego punktu widzenia, jednak względy ekonomiczne przemawiają na jego niekorzyść. Obudowa zabezpieczająca przed wybuchem generuje dodatkowe koszty, a zapewnienie niezawodnego przesyłu radiowego wymaga specjalnej anteny.

Zwei Druckmessgeräte mit Batteriebetrieb und Zündschutzart Ex i

Przyrządy firmy WIKA do pomiaru ciśnienia z zasilaniem bateryjnym i zabezpieczeniem przeciwwybuchowym typu Ex i: precyzyjny manometr cyfrowy, model CPG1500, oraz manometr z rurką Bourdona, model PGU, z jednostką radiową model NETRIS®3

Uwaga
Więcej informacji o przyrządach do pomiaru ciśnienia z zasilaniem bateryjnym i zabezpieczeniem przeciwwybuchowym typu Ex i do zastosowań w przemyśle przetwórczym można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA: precyzyjny manometr cyfrowy, model CPG1500, oraz manometr z rurką Bourdona, model PGU, z jednostką radiową model NETRIS®3. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy również nasze artykuły
Przerywacz płomienia jako zabezpieczenie próżniowych pojazdów asenizacyjnych (szambiarek)
Gaz ziemny: Zoptymalizowana kalibracja na miejscu stacji dozującej (SKID)Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej