Czujnik ciśnienia

Różne poziomy konfiguracji rozwiązania do pomiaru ciśnienia nie są koncepcyjnie zdefiniowane w żadnej normie. WIKA przyjęła następującą terminologię:
 

Czujnik ciśnienia Przetwornik ciśnienia

Czujnik ciśnienia (Przetwornik ciśnienia)

Czujnik ciśnienia (przetwornik ciśnienia)

Czujnik ciśnienia (lub przetwornik ciśnienia) wytwarza standardowy, przetworzony sygnał i jest wyposażony w obudowę z powszechnie dostępnym przyłączem ciśnienia oraz złączem elektrycznym. Przyrządy takie mają najczęściej swój kod produktu i mogą być zamówione z katalogu, stanowiąc rozwiązanie typu plug-and-play. Możliwe jest jednak wykonanie specjalnych wersji przyrządów dla określonych „przypadków”.

 

 

Moduł czujnika ciśnienia

Moduł czujnika ciśnienia

Moduł czujnika ciśnienia

Czujnik ciśnienia (lub przetwornik ciśnienia) wytwarza standardowy, przetworzony sygnał i jest wyposażony w obudowę z powszechnie dostępnym przyłączem ciśnienia oraz złączem elektrycznym. Przyrządy takie mają najczęściej swój kod produktu i mogą być zamówione z katalogu, stanowiąc rozwiązanie typu plug-and-play. Możliwe jest jednak wykonanie specjalnych wersji przyrządów dla określonych „przypadków”.

 

 

Elementy czujników i ich zespoły

Elementy czujników i ich zespoły

Elementy czujników i ich zespoły

Elementy czujników i ich zespoły wytwarzają nieskalibrowany sygnał w mV/V i mogą być dostosowane do wymagań klienta poprzez odpowiednią modyfikację przyłącza ciśnieniowego, dodanie obudowy itd. W tym przypadku to klient odpowiada za kalibrację, a więc i uzyskiwaną dokładność..  

 

Tabelaryczne porównanie możliwości czujników ciśnienia:

 

Czujnik ciśnienia / przetwornik
ciśnienia

Moduł czujnika ciśnienia

Element czujnika
ciśnienia
z zespołem

Przetworzony, skalibrowany sygnał wyjściowytaktaknie
Ochrona EMCtaknienie
Nakłady pracy niezbędne do integracjiniskieśredniewysokie
Roczne nakłady wyznaczające opłacalnośćod 1> 250 – 500> 1000

Jak widać w tabeli, określone moduły i zespoły z elementami czujników wymagają dokładnej koordynacji pomiędzy klientem a dostawcą czujnika. W wyborze najlepszego możliwego rozwiązania pomocne mogą być wspólne „warsztaty innowacyjności”.

Uwaga
Więcej informacji na temat rozwiązań specjalnych można znaleźć na stronie firmy WIKA.


Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej