Roznica miedzy kalibartorami temperatury

Kalibrację czujników temperatury należy przeprowadzać w regularnych odstępach czasu, tak jak w przypadku innych czujników. Dzięki temu możemy mieć pewność, że mierzone wartości będą precyzyjne i spójne. Kalibracja temperatury (np. przy użyciu wanny kalibracyjnej lub kalibratora z suchym otworem pomiarowym) polega zazwyczaj na pomiarze punktów temperatury w ramach zakresu temperatur sondy. Następnie wyniki są porównywane przy użyciu przyrządu wzorcowego. Można wykorzystać także stałe punkty, takie jak potrójny punkt wody. Wartości są określane zgodnie z międzynarodową skalą temperatur z 1990 r. (ITS-90). Dzięki metodzie punktowej laboratoria mają możliwość pomiaru i sprawdzania termometrów o wysokiej precyzji, takich jak SPRT (standardowe platynowe termometry rezystancyjne) z wykorzystaniem zdefiniowanego wcześniej punktu.

Przy kalibracji temperatury można wykorzystać różne narzędzia w zależności od środowiska, zastosowania i branży. Dwa najczęściej wykorzystywane narzędzia o podobnej funkcjonalności i stabilności to kalibrator kąpielowy i kalibrator z suchym otworem pomiarowym. Obydwa przyrządy pomiarowe mogą osiągnąć różne poziomy niepewności, a także stanowić stabilne źródła temperatury. Ocena różnic i wybór między tymi przyrządami zależy od zastosowania.

Kalibrator kąpielowy – funkcjonalność i możliwości zastosowania

kalibratorkapielowy

Przykład: Kalibrator kąpielowy, modele CTB9400, CTB9500

Dla uzyskania większego stopnia jednorodności temperatury eksperci w branży zalecają stosowanie kalibratorów kąpielowych. Wannę można napełnić wodą lub określonym rodzajem oleju w zależności od temperatury pomiaru podczas kalibracji. W celu dokonania pomiaru należy zanurzyć sondę. Woda lub olej w wannie kalibracyjnej służą do utrzymania pożądanej temperatury. W zależności od danej cieczy i regulatorów temperatury stosowanych do ogrzewania i chłodzenia, operatorzy często wykorzystują kilka wanien o różnych zakresach temperatur. Dzięki temu czujniki mogą być kalibrowane w szerokim zakresie temperatur.

Kalibratory kąpielowe są dostępne jako przenośne przyrządy pomiarowe lub jako stałe wyposażenie laboratoryjne. Osiągają one najniższą niepewność kalibracji w związku ze stworzonym stabilnym i jednolitym środowiskiem temperatury. Kolejną zaletą jest możliwość kalibracji sond o różnych rozmiarach i kształtach, o ile możliwe jest ich całkowite zanurzenie. Konstrukcja wanny kalibracyjnej może być jednak ograniczona. Badany przedmiot zanurzany jest w oleju lub wodzie, dlatego nie można stosować wanien kalibracyjnych w środowisku sterylnym (nie może być tam żadnych zanieczyszczeń). Sonda wykorzystywana w przemyśle spożywczym, np. do pomiaru temperatury mleka, może zanieczyścić produkt po zanurzeniu jej w oleju do kalibracji.

Kalibrator z suchym otworem pomiarowym – funkcjonalność i możliwości zastosowania

kalibrator z suchym otworem pomiarowym

Przykład: Kalibrator z suchym otworem pomiarowym, model CTD9100

W branżach wymagających środowiska sterylnego do kalibracji sond temperatury zazwyczaj wykorzystywane są kalibratory z suchym otworem pomiarowym. Dostępne są modele przenośne oraz stacjonarne przeznaczone do laboratorium kalibracyjnych. Kalibratory z suchym otworem pomiarowym są wyposażone we wkładki. Dzięki nim można idealnie dostosować sondę do temperatury. Podczas kalibracji przedmiot badania wkładany jest do otworu wkładki kalibracyjnej. Należy zwrócić uwagę, aby odpowiednio zamocować sondę. Dodatkowo odstęp powinien wynosić co najmniej kilka milimetrów, aby nie dopuścić do przepływu powietrza w obrębie sprawdzanego czujnika temperatury. Powietrze otoczenia może mieć wpływ na mierzone wartości, przez co wyniki kalibracji mogą być błędne. Przy używaniu wbudowanego kontrolera kalibrator z suchym otworem pomiarowym nagrzewa się lub schładza do zadanej temperatury w celu sprawdzenia pomiarów sondy i przeprowadzenia niezbędnych kalibracji.

Przy kalibracji przenośnej zazwyczaj wykorzystuje się kalibratory z suchym otworem pomiarowym. Użytkownik dzięki temu nie musi wykorzystywać żadnych płynów. Zaletą takiego rozwiązania jest także brak kontaktu sond z innymi substancjami, które mogłyby szkodliwie wpłynąć na produkt końcowy. Kalibracja kilku sond w tym samym czasie może jednak stanowić wyzwanie, jeżeli ich głowice powodują wzajemne zakłócenia. W takim przypadku liczba możliwych do przeprowadzenia kalibracji w tym samym czasie jest ograniczona. Użytkownik musi również zakupić wkładki przystosowane do różnych typów sond. Władki są w większości wykonane z mosiądzu lub aluminium, nie są to jednak materiały przystosowane do kalibracji w skrajnie wysokich temperaturach. W takich zastosowaniach należy użyć tulei ceramicznych, aby uzyskać stabilniejszą temperaturę.

Wnioski

Podsumowując, wybór między kalibratorem kąpielowym a kalibratorem z suchym otworem pomiarowym zależy od wymagań danego zastosowania. Przy podejmowaniu decyzji należy rozważyć następujące kryteria: zakres temperatur, mobilność, zastosowanie mediów ciekłych i stabilność temperatury.

Uwagi
Dodatkowe informacje na temat naszych kalibratorów kąpielowych i kalibratorów z suchymi otworami pomiarowymi można znaleźć na stronie internetowej. W razie pytań, osoba kontaktowa służy pomocą.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej