Manometry wypełnione cieczą są wykorzystywane w zastosowaniach z dużym obciążeniem dynamicznymi uderzeniami i drganiami. Wypełniająca przyrząd ciecz tłumi powstałe drgania i odciąża jego mechaniczne elementy.

Manometr z płynnym wypełnieniem - model 213.53

Manometr z płynnym wypełnieniem – model 213.53

 

Zastosowanie cieczy wypełniających

W zależności od warunków roboczych, najczęściej stosowanymi cieczami wypełniającymi są mieszaniny wody i gliceryny oraz oleje silikonowe. Woda z gliceryną nadaje się do większości zastosowań i temperatur otoczenia. Jej użycie jest wskazane szczególnie dla niskich zakresów ciśnienia ze względu na niską gęstość cieczy i związany z tym niski opór na elemencie ciśnieniowym. Olej silikonowy jest dobry do zastosowań, w których manometr jest narażony na oddziaływanie szczególnie wysokich (> +60 °C) lub niskich (< -20 °C) temperatur.

 

Obudowa manometru nie jest całkowicie wypełniana, ponieważ w zależności od wilgotności i temperatury, medium wypełniające pochłania dodatkową wodę i odpowiednio się rozszerza. Aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca dla tego rozszerzania i zapobiec przeciekom, obudowy są wypełniane domyślnie tylko w 80% – 90% (patrz rysunek model 213.53).

 

Manometr bez płynnego wypełnienia - wynik: wibrująca wskazówka

Manometr bez płynnego wypełnienia – wynik: wibrująca wskazówka

Zalety cieczy wypełniających

Ciecz tłumi piki ciśnienia, uderzenia i drgania i chroni mechaniczne elementy manometru. Zapobiega to zmęczeniu metalu i powstaniu usterek.

Kolejny czynnik – decydujący dla użytkownika – to zapewnienie czytelności pomiaru ciśnienia. Ciecz wypełniająca ogranicza ruchy wskazówki, nawet przy silnych drganiach. Bez tłumienia przez ciecz wskazówka nie pokazywałaby rzeczywistego ciśnienia, ale przemieszczała się tam i z powrotem z częstotliwością występujących drgań. W przypadku rezonansu może wystąpić nawet kąt odchylenia ponad 180°.

Manometry wypełnione cieczą są przeznaczone dla różnorodnych zastosowań, w szczególności procesów, w których występują uderzenia i drgania.  

 

 

Uwaga
Aby uzyskać dodatkową pomoc w zakresie danego zastosowania proszę zwrócić się do odpowiedniej osoby kontaktowej.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej