Laboratorium kalibracja ciśnienia

W języku codziennym często mylona jest definicja kalibrowania/kalibracji z regulowaniem/regulacją. Jaka dokładnie jest różnica, szczególnie w odniesieniu do czujników ciśnienia?

Kalibracja:
Pomiar testowanej pozycji w porównaniu ze standardem wzorcowym, w celu sprawdzenia klasy dokładności nazywamy kalibracją.

Regulacja:
Kalibrację testowanej pozycji a następnie korekcję (np. przez regulację punktu zero i/lub zakresu), gdy nie spełnia wymagań określonej klasy dokładności, nazywamy regulacją.

Oznacza to, że regulacja przyrządów pomiarowych jest możliwa jedynie, jeżeli możliwa jest również korekcja. Najczęstszą korekcją jest korekcja punktu zera lub zakresu. W praktyce można to wykonać przez opcję ustawienia analogowego (tzn. potencjometrem) lub cyfrowego danego czujnika.

Do przetworników ciśnienia firmy WIKA wyposażonych w regulację punktu zero lub zakresu należą S-10 z regulacją potencjometrem oraz P-30 z oprogramowaniem konfiguracyjnym. W przyrządach do pomiaru ciśnienia względnego regulacja punktu zero w większości przypadków jest prosta, gdyż wystarczy odpowietrzyć przyrząd. We wszystkich innych przypadkach, dokładny standard wzorcowy jest konieczny zarówno do korekcji punktu zero jak i zakresu. Zwykle dokładność standardu wzorcowego powinna być 3 razy większa. PTB zaleca, żeby była większa nawet 4 razy. Więcej informacji szczegółowych odnośnie produktów i usług z zakresu technologii kalibracji WIKA podano tutaj.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej