zródla błędów czujnika

Przerwanie kabla/przerwanie przewodu, uszkodzone złącza lub uszkodzona izolacja kabli to częste usterki i źródła błędów czujników – wiele z nich jest wynikiem mechanicznej usterki gorszych jakościowo części.

Starannie dobrano dostawcę wysokiej jakości przetworników/czujników ciśnienia; sprawdzono, czy wybrane przetworniki ciśnienia spełniają wymagania danego zastosowania, czy jednak sprawdzono, czy wtyki i kable łączące czujniki ciśnienia z systemem sterowania są odpowiednie do danego zastosowania?

Z mojego doświadczenia wynika, że przetworniki ciśnienia często psują się w wyniku naprężeń mechanicznych kabla podłączeniowego lub wtyku. Naprężenia mechaniczne powodowane są przez uszkodzenia w wyniku uderzeń, drgań, zmiany temperatury, wilgotność lub uszkodzenie kabla w wyniku rozciągania, głównie podczas pracy ciągłej. Skracają one okres użytkowania.

Dlatego podczas wyboru czujnika ciśnienia, należy określić zakres pomiarowy, przyłącza ciśnieniowe, sygnał wyjściowy, wpływ środowiska oraz podłączenie elektryczne. Zaleca się określenie wszystkich istotnych parametrów zastosowania przed dokonaniem wyboru. Dzięki temu dobór odpowiedniego czujnika ciśnienia jest znacznie prostszy. Tak jak podczas wyboru przetwornika ciśnienia, podczas podejmowania decyzji jaki kabel i wtyk są odpowiednie do danego zastosowania należy przestrzegać wszelkich istotnych kryteriów .

Istotne kryteria doboru kabli:

Wielkość obciążenia mechanicznego – jakich sił rozciągających się należy spodziewać? Czy jest konieczne stałe czy elastyczne prowadzenie przewodu? (Szczególnie podczas stosowania kabli bez specjalnych mocowań, sprawdzić, czy kabel jest odpowiedni do dużej liczby cykli zginania).

Temperatura i wilgotność otoczenia – jakie temperatury otoczenia musi wytrzymać kabel? Czy jest konieczna odporność na działanie wzdłużne i boczne wody?

Specjalne warunki robocze – EMC? Uderzenia? Drgania? Odporność na działanie kwasów/zasad?

Podczas doboru odpowiedniego złącza należy przestrzegać następujących kryteriów:

Stopień ochrony IP – jakie warunki robocze jeżeli chodzi o wnikanie obcych ciał i wody (stopień ochrony IP) lub wytrzymałość na działanie jakiej siły mechanicznej (ochrona IK) mają charakteryzować złącze? Jaki stopień ochrony IP jest konieczny po odłączeniu?

Materiał kontaktowy – jak wiele cykli podłączeń dopuszcza złącze wtyku?

Specjalne warunki robocze – EMC? Uderzenia? Drgania? Odporność na działanie kwasów/zasad? Rozszerzone zakresy temperatury?
Podczas doboru odpowiedniego złącza należy przestrzegać następujących kryteriów:

Stopień ochrony IP – jakie warunki robocze jeżeli chodzi o wnikanie obcych ciał i wody (stopień ochrony IP) lub wytrzymałość na działanie jakiej siły mechanicznej (ochrona IK) mają charakteryzować złącze? Jaki stopień ochrony IP jest konieczny po odłączeniu?

Materiał kontaktowy – jak wiele cykli podłączeń dopuszcza złącze wtyku?

Specjalne warunki robocze – EMC? Uderzenia? Drgania? Odporność na działanie kwasów/zasad? Rozszerzone zakresy temperatury?
Przy doborze kabli i złączy należy ogólnie ocenić i przestrzegać wszystkich powyżej podanych kryteriów w odniesieniu do danego zastosowania. Zwykle dostawca czujnika ciśnienia oferuje wybór kabli i złączy do typowych zastosowań.

Osoba kontaktowa chętnie pomoże w zakresie konsultacji doboru odpowiedniego czujnika ciśnienia i odpowiadającego kabla/złącza.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej