Funkcja IO-link

Jak działa interfejs komunikacyjny IO-Link przełącznika ciśnienia PSD-30 firmy WIKA IO-Link jest połączeniem opartym o protokół point-to-point (nie jest to system typu fieldbus) pomiędzy siłownikiem a systemem fieldbus takim jak PLC.

Zasilanie urządzeń lokalnych (pin1 i pin 3) oraz transmisja sygnału (pin 4) wykorzystuje 3-przewodowy przewód połączeniowy, typowy i standaryzowany na poziomie lokalnym. Transmisja sygnału początkowo jest konwencjonalna, czyli bez IO-Link w tak zwanym trybie SIO (standardowy tryb IO). Natomiast po tak zwanym „obudzeniu” przez główny IO-Link z użyciem określonej komendy zostaje uruchomiona cyfrowa komunikacja IO-Link.

Standaryzowane pakiety danych są następnie wymieniane dwukierunkowo poprzez protokół szeregowy. Konfiguracja parametrów może teraz być przekazywana centralnie do czujnika, a zmierzone wartości oraz dane diagnostyczne z czujnika do systemu kontrolnego. Funkcjonalność IO-Link czujnika zawarta jest w pliku opisu przyrządu (plik IODD – IO-Link Device Description, plik xml) i należy ją zapisać w stosowanym narzędziu interpretera IO-Link.

Informacje techniczne o IO-Link: Szybkość przesyłu danych: 4,8 / 38,4 / 230,4 kbod Maks. długość kabla: 20 m, nieekranowany Typowy czas cyklu: 2 ms Typ złącza: point-to-point, szeregowe, dwukierunkowe, półdupleks Standardowe złącza: M5, M8, M12 Więcej szczegółowych informacji odnośnie IO-Link podano na stronie IO-Link.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej