Mobilne usługi kalibracyjne

Mobilne usługi kalibracyjne zapewniają oszczędność czasu, i w konsekwencji także pieniędzy. W szczególności przyrządy o krytycznym czasie działania, bez których na przykład instalacja przemysłowa nie może dłużej działać można kalibrować z zapewnieniem minimalnego czasu przestoju i dzięki temu w krótkim czasie zapewnić precyzyjne i wiarygodne wskazania. Płynne działanie można odtworzyć z wykorzystaniem kalibracji na miejscu – przy minimalnych nakładach czasu i pieniędzy.

Zwykle w przypadku „tradycyjnej” kalibracji, przyrząd należy najpierw wymontować z miejsca zastosowania, ponosząc ryzyko uszkodzenia podczas tej czynności bardzo wrażliwego przyrządu pomiarowego, co zwykle oznacza kilka dni przestoju do momentu ponownej instalacji przyrządu po kalibracji. W dzisiejszych czasach charakteryzujących się szybkim tempem życia, z nadzwyczajną konkurencją i presją finansową, oznacza to stratę czasu i równocześnie stratę pieniędzy. Kalibracja na miejscu u klienta pomaga utrzymać obydwa czynniki na poziomie takim niskim, jak to możliwe.

Jest to czynnik wart zastanowienia, szczególnie pamiętając o uwzględnieniu zalecanego cyklu kalibracji. Jeśli chodzi o proces kalibracyjny na przykład wynosi jeden rok dla przyrządów pomiaru temperatury. Przyrządy pomiarowe ciśnienia: manometry obciążeniowe powinny być kalibrowane co pięć lat, a elektroniczne i mechaniczne przyrządy pomiarowe ciśnienia co rok. Przy planowaniu harmonogramu, dzięki usłudze mobilnej kalibracji, można zminimalizować czas przestoju procesu lub nawet w najlepszym przypadku całkowicie wyeliminować. Można po prostu zastosować wcześniejsze planowanie czasu przestoju procesu w oparciu o wymagany harmonogram konserwacji lub tym podobne, co zapewnia rozsądną kalibrację stosowanych przyrządów.

Mobilne usługi kalibracyjne firmy WIKA

W naszej flocie usług mobilnych są trzy specjalistyczne samochody kalibracyjne, które jeżdżą głównie w Niemczech, lecz także w krajach sąsiednich. Oznacza to ponad 100 wyjazdów do różnych klientów rocznie – do wielu z nich wielokrotnie. Wśród największych klientów są firmy lotnicze i chemiczne, jak również wiele elektrowni.

W samochodach kalibracyjnych, przyrządy do pomiaru temperatury i ciśnienia nie tylko są kalibrowane, ale także regulowane i naprawiane zgodnie z wymaganiami. Zakresy pomiarowe rozszerzone do ciśnienia od -1 barów do + 8 000 barów, w temperaturze od -55 °C do +1 100 °C. W przypadku przyrządów pomiarowych do temperatury wykonywane są kalibracje fabryczne, a dla przyrządów do pomiaru ciśnienia nawet kalibracje DKD/DAkkS. Wszystkie dane procedur testowych zapisywane są cyfrowo, a odpowiednie certyfikaty drukowane są bezpośrednio na miejscu.

Każdy specjalistyczny samochód kalibracyjny wyposażona jest w przyrządy stałe i mobilne (do 35 sztuk) do pomiaru ciśnienia i temperatury z dokładnością do 0,025 %. Oprócz oprzyrządowania pomiarowego, w samochodzie kalibracyjnej jest także stacja robocza i standardowe części zapasowe służące do niedużych napraw. Możliwe są kalibracje bezolejowe i beztłuszczowe aż do użycia azotu o wysokiej czystości 5.0 jako medium. Z wykorzystaniem dostępnego wyposażenia przyrządy można sprawdzić i skalibrować bezpośrednio w instalacji.

Uwaga
Oczywiście oferujemy tradycyjne usługi kalibracyjne w naszym laboratorium w WIKA Polska, więcej informacji na stronie www.wikapolska.pl w zakładce serwis.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej