Czujnik poziomu z kontaktronem oferuje elastyczne czujniki zakresu pomiarowego z kontaktronem

Pływakowy czujnik poziomu z łańcuchem kontaktronowym stanowi popularne i względnie opłacalne rozwiązanie służące do ciągłego pomiaru poziomu w zbiornikach. Oferuje użytkownikowi dużą swobodę w definiowaniu zakresu pomiarowego w ramach określonych wartości granicznych. W niniejszym artykule omówiono aspekty, które należy wziąć pod uwagę.

W przypadku czujnika poziomu z łańcuchem kontaktronowym, rurka prowadząca zawiera określoną ilość styków kontaktronowych, zależnie od zakresu pomiarowego. Styki są połączone, tworząc łańcuch pomiarowy. Reagują na pole magnetyczne pływaka, który porusza się wzdłuż rurki prowadzącej, odpowiednio do poziom napełnienia zbiornika.

Dokładność zależy od odległości pomiędzy stykami

Dokładność monitorowania poziomu w przypadku tej metody zależy od odległości dzielącej poszczególne styki: im bliżej siebie leżą, tym dokładniejszy będzie pomiar. W przypadku każdego czujnika poziomu z serii RLT firmy WIKA, styki mogą być oddalone od siebie na odległość od 3 do 24 mm. Jednakże łańcuch kontaktronowy nie może być rozciągnięty na całą długość rurki prowadzącej. Wynika z tego, że na obu końcach rurki znajdują się „ślepe pasma” – strefy nieczułości, których nie wykrywa pływak (patrz rysunek).

Załączony rysunek ukazuje maksymalny zakres pomiarowy (M) czujnika poziomu z serii do instalacji wentylacyjnych: Długość rurki prowadzącej (L) minus strefa nieczułości (T) i punkt 100% (X).

Określenie maksymalnej wartości zakresu pomiarowego nie jest konieczne

Zakres pomiarowy czujnika poziomu mieści się pomiędzy dwiema strefami nieczułości określonymi w arkuszu danych. Zakresu może być definiowany dowolnie. Warto wspomnieć, że wykorzystanie maksymalnego możliwego zakresu pomiarowego nie jest wcale konieczne. Dokładne dostosowanie ilości styków do konkretnego zadania pomiarowego daje także korzyści natury ekonomicznej: Łańcuch kontaktronowy jest jednym z najdroższych elementów czujnika poziomu.

Przykład − Monitorowanie uruchomienia próbnego

Do pomiaru poziomu oleju przy próbnym uruchomieniu sprężarki potrzebna jest tylko dolna część rurki prowadzącej. W tym przypadku górny punkt pomiarowy (punkt 100%) jest ustawiony odpowiednio nisko. Oznacza odległość do powierzchni uszczelnienia przyłącza procesowego. Zakres pomiarowy definiuje się następującym wzorem:

Długość zakresu pomiarowego M = Długość rurki prowadzącej L – strefa nieczułości T – punkt 100% X

Co za tym idzie, maksymalny możliwy wykrywania poziomu napełnienia zaczyna się od powierzchni uszczelnienia. W tym przypadku długość rurki prowadzącej może być dostosowana do długości zakresu pomiarowego.

Uwaga
Dodatkowe informacje na temat czujników poziomu z serii RLT można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Przeczytaj też nasze artykuły
Czujniki poziomu – trudny wybór?
Czym są zakresy nieczułości w przełącznikach pływakowych?

Więcej informacji na temat pomiaru poziomu w oparciu o czujniki pływakowe z łańcuchami kontaktronowymi można znaleźć w następującym filmie wideo:Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej