Czujnik rezystancyjny

Zasada działania rezystancyjnego przetwornika ciśnienia jest bardzo prosta. Przetwarza on wartość nacisku mechanicznego na proporcjonalny sygnał elektryczny. Zwykle czujnik składa się ze stabilnej obudowy i membrany (cienkiej). Membrana jest najważniejszym elementem pomiarowym i wyposażona jest w rezystancyjny element konstrukcji wrażliwy na naprężenia i nacisk tzw. czujnik tensometryczny (DMS).

Pod wpływem ciśnienia membrana ugina się, a przymocowany do niej czujnik tensometryczny jest rozciągany lub ściskany i jego rezystancja elektryczna ulega zmianie. Odnotowana zmiana rezystancji jest wprost proporcjonalna do ciśnienia. Na przykład, jeżeli rezystory są podłączone do mostka pomiarowego Wheatstone’a, powstający sygnał elektryczny można zmierzyć i przesłać do wskaźnika.  

Więcej informacji na ten temat można znaleźć także w książce: Eugen Gaßmann i Anna Gries: Electronic Pressure Measurement – Basics, applications and instrument selection; Süddeutscher Verlag onpact GmbH; Munich 2009 (Tom 323 serii “Die Bibliothek der Technik” (biblioteka technologii).Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej