ograniczenia RoHS

W celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, dyrektywy RoHS dla UE i dla Chin wymagają unikania sześciu substancji – metali ciężkich oraz bromowanych środków zmniejszających palność i plastyfikatorów.

Ograniczenia lub dopuszczalne najwyższe stężenia w materiałach jednorodnych mają zastosowanie do następujących substancji:

Ołów0,1 %
Rtęć0,1 %
Kadm0,01 %
Chrom sześciowartościowy0,1 %
Polifrombowane bifenole (PBB)0,1 %
Polifrombowane etery difenylowe0,1 %

Sytuacje wyjątkowe, gdy najwyższe dopuszczalne stężenia są przekraczane z powodu wymagań technicznych, zostały określone w załączniku III do DYREKTYWY 2011/65/UE. Dotyczy to np. stopów miedzi zawierających 4 % ołowiu w masie (wyjątek 6c).

Wyjątki te nie obowiązują w przypadku dyrektywy RoHS dla Chin. Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia musi być zaznaczone pomarańczowym oznaczeniem oraz podane w deklaracji producenta „Deklaracja producenta zgodnie z dyrektywą RoHS dla Chin”.

Komisja Europejska kontynuuje prace w tym zakresie, czego efektem jest DYREKTYWA (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r., która ogranicza stosowanie kolejnych substancji (plastyfikatorów) od dnia 22 lipca 2021 r.

Ftalan di-2-etyloheksylu (DEHP)0,1 %
Ftalan benzylu butylu (BBP)0,1 %
Ftalan dibutylu (DBP)0,1 %
Ftalan diizobutylu (DIBP)0,1 %

 

Uwaga
Poniższy link przeniesie Cię do DYREKTYWY (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015.

Przeczytaj także nasze artykuł
Czym jest RoHS?Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej