Zakres nieczułości a przełącznik poziomu

Przełączniki pływakowe ze stykami kontaktronowymi umożliwiają przeprowadzenie skutecznych i ekonomicznych pomiarów poziomu napełnienia. Dlatego stosuje się je w najróżniejszych obszarach zastosowania. Podobnie jak w przypadku wszystkich czujników poziomu napełnienia działających na zasadzie pływaka użytkownicy muszą przy konfiguracji przełączników pływakowych zwrócić szczególną uwagę na zakresy nieczułości. Czym są konstrukcyjne zmienne?

Przełącznik pływakowy składa się głównie z wydrążonego elementu (pływaka), rury prowadzącej, wyjścia elektrycznego i przyłącza procesowego. Pływak jest zaprojektowany tak, aby wyporność w danej cieczy była odpowiednia. Dlatego porusza się na rurze prowadzącej zgodnie z poziomem napełnienia. Aby ocenić poziom napełnienia, przełączniki pływakowe pracują według tej samej zasady co urządzenia z zestykami kontaktronowymi serii RLS firmy WIKA.

Przełącznik pływakowy pracuje bezpotencjałowo

Styki kontaktronowe zamontowane są w rurze prowadzącej. Styki zamykane i otwierane są przez magnes pierścieniowy zamontowany w pływaku. Przełączanie następuje bezpotencjałowo.

Przełączniki pływakowe serii RLS można wyposażyć w maks. cztery punkty przełączania. Punkty można rozmieścić na rurze prowadzącej. Najpierw jednak użytkownik powinien upewnić się, że magnes pływaka rzeczywiście „zadziała” na styk kontaktronowy. Działania nie można zapewnić na całej długości rury. To ograniczenie można wyjaśnić w następujący sposób:

W przypadku przełącznika pływakowego z zestykami kontaktronowymi, np. zaprezentowanego tutaj przełącznika RLS-2000, przy ustalaniu punktów przełączania na rurze prowadzącej należy uwzględnić zakresy nieczułości T1 i T2.

  • Pomiar wysokości załączania
    Wysokość przełącznika pływakowego mierzy się od powierzchni uszczelniającej przyłącza procesowego. Ze względów konstrukcyjnych pływak i magnes nie mogą jednak dosięgnąć tego miejsca układu pomiarowego. Dlatego pierwszy styk przełączający musi znajdować się w minimalnym odstępie do powierzchni uszczelniającej. Ten odstęp określa się jako zakres nieczułości (T1 widoczny na sąsiednim schemacie). Ten wymiar zależy od wysokości pływaka oraz od danego przyłącza procesowego.

  • Pierścień zabezpieczający na końcu rury prowadzącej
    Tego rodzaju zakres nieczułości należy uwzględnić również na końcu rury prowadzącej (T2 widoczny na schemacie). Pierścień zabezpieczający zapobiega zsuwaniu się pływaka, co sprawia, że magnes nie osiąga końca rury. Z tego wynika, że minimalną długość rury ślizgowej należy obliczyć od pozycji najniżej położonego punktu przełączającego plus T2.

Wymiary zakresów nieczułości podane w karcie katalogowej

W przypadku przełączników pływakowych RLS wymiary zakresów nieczułości podane są w danej karcie katalogowej. W przypadku przełącznika typu RLS-2000 wynoszą np. od 20 do 60 mm (T1) oraz od 30 do 55 mm (T2).

Uwaga
Więcej informacji o urządzeniach serii RLS znajdziesz na stronie internetowej WIKA. W razie pytań doradcy klienta z przyjemnością Ci pomogą.

Zobacz również nasz inne posty
Przełącznik pływakowy: Co to jest przełącznik pływakowy i jak właściwie działa?
Jak określić punkt przełączania przełącznika pływakowego?

Więcej na temat monitorowania poziomu za pomocą wyłączników pływakowych można dowiedzieć się również
z poniższego filmu:Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej