Funkcja przełączania histerezy okna

Przełączniki elektroniczne i mechaniczne stosowane są do monitorowania krytycznych wartości granicznych i dlatego zazwyczaj spełniają funkcje bezpieczeństwa. Żeby spełniać funkcje bezpieczeństwa, przełączniki mają dodatkowe funkcje przełączania – funkcję “histerezy” i funkcję “okna”.

Ogólnie, podane dwie funkcje przełączania różnią się tym, że funkcja „histerezy” monitoruje wartość graniczną a funkcja „okna” monitoruje ustawiony zakres. I tak, funkcja przełączania „histerezy” monitoruje, czy została przekroczona wartość krytyczna (punkt przełączania). Funkcja przełączania „okna” sprawdza, czy monitorowany proces znajduje się ustawionym zakresie (w zakresie pomiędzy górną i dolną granicą = „góra okna” i „dół okna”) lub czy ustawiony zakres nie został przekroczony na górze lub na dole. Niezależnie od ustawienia funkcji przełączania, przełącznik zawsze zmienia status przełączania (np. z aktywnego na nieaktywny, lub z otwartego na zamknięty) gdy zostanie przekroczona wartość graniczna lub, gdy zostanie przekroczony ustawiony zakres na górze lub na dole.

Praktyczne przykłady zastosowania funkcji histerezy można znaleźć w artykule Co oznacza funkcja przełączania „histerezy” w elektronicznych przełącznikach ciśnienia?

W praktyce użytkownik musi zadecydować, którą funkcję przełączania chce wykorzystać w oparciu o ich specyficzne funkcje monitoringowe. Każdy przełącznik ma funkcję przełączania „histerezy” (mechaniczny lub elektroniczny, bez względu na parametr – ciśnienie, temperatura, poziom lub przepływ), natomiast funkcja przełączania „okna” konfigurowalna jest jedynie w przełącznikach elektronicznych. W przypadku przełączników mechanicznych histereza jest wcześniej zdefiniowana przez konstrukcję, podczas gdy w przypadku przełączników elektronicznych jest konfigurowana także przez użytkownika.

Ze względu na znaczenie historyczne przełączników mechanicznych i ich ciągle wykorzystanie w prostych i ekonomicznych zastosowaniach, funkcja przełączania „histerezy” pozostaje najważniejszą i najczęściej stosowaną opcją monitorowania krytycznych punktów nastawy. Dopiero po wprowadzeniu przełączników elektronicznych, a szczególnie nowoczesnych przełączników ciśnienia z wbudowanymi wyświetlaczami i przyciskami sterowania do lokalnych konfiguracji, zaczęła być szeroko stosowana funkcja przełączania „okna”.

Osoba kontaktowa bardzo chętnie udzieli pomocy w wyborze odpowiedniego przełącznika ciśnienia.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej