Przełącznik ciśnienia BA do siłownika zaworu łączy w sobie funkcję sterowania i alarmu.

Do bezpiecznej pracy siłownika zaworu hydraulicznego wymagany jest przełącznik ciśnienia. W szafach sterowniczych instalowane są zazwyczaj dwa takie przyrządy pomiarowe. Jeden przełącznik służy do sterowania pompą ciśnienia hydraulicznego, podczas gdy drugi uruchamia alarm, jeśli ciśnienie spadnie poniżej minimalnego poziomu. Istnieje jednak również możliwość połączenia obu funkcji w jednym przełączniku.

Jeden z producentów zaworów kulowych do gazociągów zrealizował takie rozwiązanie z mechanicznym przełącznikiem ciśnienia model BA od firmy WIKA. W rezultacie zaoszczędzono na kosztach zakupu drugiego przyrządu i zmniejszono nakłady na instalację oprzyrządowania. Od tego czasu udało im się również uczynić szafy sterownicze bardziej kompaktowymi. Aby spełnić swoje zadanie, WIKA skonfigurowała przełącznik ciśnienia dla siłowników zaworów z trzema punktami przełączania. Przyrząd wyłącza pompę dla ciśnienia hydraulicznego o wartości 190 barów i włącza ją ponownie, gdy ciśnienie spadnie do 150 barów. Jeśli ciśnienie spadnie do 90 barów, na przykład z powodu wycieku lub usterki pompy, przełącznik ciśnienia wysyła alarm. Operator rurociągu może w ten sposób interweniować na czas i zapobiec awarii zaworu.

Przełącznik ciśnienia dla siłownika zaworu działa z dwoma różnymi stykami przełączającymi

The type B pressure switch can be configured with three switching points for a dual function.

Bezpieczeństwo siłownika zaworu: Przełącznik ciśnienia model BA steruje pompą hydrauliczną i może również uruchamiać alarm.

Konfiguracja przełącznika ciśnienia model BA dla siłownika zaworu opiera się na integracji dwóch różnych styków przełączających. Styk do sterowania pompą ma regulowaną strefę martwą (histerezę) w zależności od zadania, podczas gdy styk alarmowy ma stałą strefę martwą. Ta wersja przełącznika ciśnienia jest generalnie przeznaczona do zastosowań z zakresem nastaw ≥ 16 bar. Ponadto, pomiędzy punktem przełączania/resetu regulowanej strefy martwej a punktem przełączania stałej strefy martwej musi istnieć różnica co najmniej dziesięciu procent odpowiedniego zakresu ustawień. Jest to konieczne, aby wykluczyć mechaniczny wpływ jednego styku na drugi. Nie ma to wpływu na dokładność przełącznika ciśnienia.

Przyrząd Ex d o wysokiej dokładności przełączania dla ciśnień do 1000 barów

Przełącznik ciśnienia model BA może bardzo dokładnie przełączać wysokie moce do 250 V AC, 20 A, w zależności od wersji. Powtarzalność wartości zadanej wynosi ≤ 0,5% zakresu. Wytrzymały i wszechstronny przyrząd jest przeznaczony do ciśnień do 1000 barów i ochrony przed zapłonem typu Ex d (obudowa przeciwwybuchowa). Działa doskonale nawet w temperaturach do -60 °C. Do zastosowań związanych z bezpieczeństwem, model BA jest również dostępny w wersji SIL 2 lub SIL 3.

Uwaga
Więcej informacji na temat przełącznika ciśnienia BA można znaleźć na stronie internetowej WIKA. W razie jakichkolwiek pytań osoba kontaktowa chętnie udzieli pomocy.

Polecamy również nasze artykuły
Przełącznik ciśnienia do bezpiecznej pracy silosów spożywczych
Monitorowanie ciśnienia w zbiornikach mobilnych w procesach farmaceutycznych
Przełącznik ciśnienia w pociągu z napędem wodorowym gwarancją bezpieczeństwaPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej