Wartości firmy prezentowane przed kamerą.

Gotowość do zmian, uczciwość, zaufanie, orientacja na klienta, upodmiotowienie i praca zespołowa – to wartości firmy, którymi kieruje się cała Grupa WIKA. Opracowano je w oparciu o informacje uzyskane od naszych koleżanek i kolegów podczas ogólnofirmowego badania kultury organizacyjnej.

Wartości firmy powinno się wcielać w życie w codziennej pracy, przy zaangażowaniu każdego z nas. Tylko w ten sposób stworzymy żywe doświadczenie, które pozwoli ukształtować społeczność niezbędną do pomyślnego wdrożenia Strategii WIKA 2030. Dlatego WIKA powołała zespół projektowy „Wartości firmy i przywództwo”. Ciężko pracuje on nad obmyślaniem sposobów i działań, dzięki którym te sześć wartości stanie się rzeczywistością dla każdego pracownika w organizacji WIKA.

Plakaty „Misja i wartości” oraz karty pochwał

Jednym z pierwszych działań było rozesłanie do spółek zależnych plakatów „Misja i wartości”. Udostępniono też, w formacie cyfrowym i papierowym, tzw. karty pochwał. Przyznaje się je jako wyraz uznania dla współpracowników, którzy w sposób wzorcowy uosabiają określoną wartość firmy.

Świętujemy wprowadzenie wartości firmy

Zespół projektowy przygotował także i realizuje wydarzenia, które mają pomóc pracownikom doświadczyć tych wartości w praktyce. Dają one pracownikom możliwość zadawania pytań i uczestniczenia w dialogu. Pierwsze tego typu wydarzenie odbyło się w Indiach. We wszystkich czterech lokalizacjach na subkontynencie nasi indyjscy koledzy i koleżanki świętowali wewnętrzną premierę nowych wartości firmy i intensywnie się w nie angażowali.

Wartości firmy w oku kamery

Sztafetowy maraton WIKA umożliwił zespołowi projektowemu zaprezentowanie wartości firmy również szerszej publiczności. Chętni pozowali na stoisku zespołu, prezentując wartości firmy (patrz zdjęcie). Kolejną okazję do przedstawienia jednej z wartości firmy, „pracy zespołowej”, dało zorganizowane po godzinach przyjęcie w Klingenberg. Wkrótce kolejne wydarzenia!

Uwaga
Przejdź do naszego portalu kariery, by dowiedzieć się więcej o wartościach firmy WIKA. Dodatkowe informacje na temat firmy można znaleźć na stronie internetowej WIKA.

Polecamy również nasze artykuły
Stanowiska komputerowe: ankieta wśród pracowników
Wolontariat zwiększa świadomość
Centrum rozwoju WIKA: praca na rzecz przyszłości


 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej