Zasada działania kalibartora

Kalibratory blokowe to przenośne urządzenia służące do prostej lokalnej kalibracji przyrządów pomiaru temperatury. Blokowy kalibrator temperatury składa się z elektrycznie ogrzewanego lub chłodzonego bloku metalowego, dokładnej regulacji temperatury oraz wewnętrznego czujnika referencyjnego z wyświetlaczem do określenia temperatury bloku. W bloku znajduje się otwór przeznaczony dla wkładki. Ta wymienialna wkładka posiada jeden lub kilka otworów o odrębnych średnicach i służy do umieszczania przedmiotu badanego w odpowiednim otworze.

Kalibracja przyrządów pomiarowych, przeprowadzana na miejscu u klienta w trakcie której kalibrowany termometr można bezpośrednio wyjąć z osłony termometrycznej  bez konieczności przerywania połączeń elektrycznych z jednostką oceniającą oraz wprowadzić do odpowiedniego otworu we wkładce. Zasadniczo w tym miejscu należy zwrócić uwagę, aby średnica otworu, biorąc pod uwagę termiczne rozszerzanie się przedmiotu kalibracyjnego była możliwie jak najmniejsza, ponieważ szczeliny powietrza między przedmiotem badanym a wkładką przyczyniają się do pogorszenia przenoszenia ciepła. Z tego względu średnica otworu może być maksymalnie o 0,5 mm większa niż zewnętrzna średnica badanego przedmiotu.

Aufbau eines Trocken-Blockkalibrators

Budowa kalibratora blokowego

 

Kalibrator służy do ustalenia żądanej temperatury, według której ma zostać skalibrowany przedmiot badany. Często czujniki temperatury są kalibrowane w danej temperaturze procesowej. Po ustaleniu równowagi termicznej między badanym termometrem a kalibratorem, możliwe jest ustalenia błędu pomiaru badanego przedmiotu. Błąd ten odpowiada różnicy temperatur między temperaturą przedmiotu a temperaturą referencyjną wskazywaną przez kalibrator. Na całkowitą niepewność pomiaru składają się dokładność kalibratora i stabilność krótkoczasowa badanego przedmiotu. W zależności od zakresu temperatury i właściwości przedmiotu kalibracyjnego, kalibracja wykazuje niepewność pomiarową w granicach od 0,1 do 3 K.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Minimalna głębokość zanurzenia wynosi 70 mm w przypadku kalibratorów z suchym otworem pomiarowym. Jest to konieczne ze względu na gradient osiowy, ponieważ ciepłe powietrze unosi się z dołu ku górze. Jeśli minimalna głębokość zanurzenia jest mniejsza, w celu kalibracji należy zastosować zewnętrzny termometr referencyjny. Jest on wprowadzany na taką samą wysokość jak przedmiot kalibrowany i następnie porównuje się wyniki ze sobą.

Zalecana żelazna zasada dotycząca głębokości zanurzenia badanego przedmiotu

Średnica badanego przedmiotu x 15 lub w przypadku znanej długości aktywnej: długość aktywna + średnica badanego przedmiotu x 10.

Uwaga
Więcej informacji dotyczących naszych urządzeń kalibracyjnych i usług serwisowych dostępnych jest na naszej stronie internetowe

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej