CCC - China Compulsory Certification

“China Compulsory Certification (CCC)” to system certyfikacji Chińskiej Republiki Ludowej. Na przykład, od 1 października 2020, nie jest już dozwolone wprowadzanie na rynek chiński termometrów elektrycznych z ochroną przeciwwybuchową (termometry rezystancyjne i termopary) bez certyfikatu CCC.

Wprowadzony 1 maja 2002 system certyfikacji CCC dotyczy produktów importowanych, a także wytwarzanych w Chinach. Import, sprzedaż i używanie produktów wymagających certyfikacji jest zabronione w Chinach bez certyfikatu CCC. Oznacza to, że produkty bez tego certyfikatu są zatrzymywane na granicy lub zwracane przez władze chińskie.

Przykłady termometrów elektrycznych

Certyfikacja produktu

Katalog produktów CCC pokazuje, które produkty wymagają odpowiedniej certyfikacji. Termometry rezystancyjne z ochroną przeciwwybuchową i termopary są wymienione w tym katalogu, dlatego certyfikacja dla tych przyrządów pomiarowych jest obowiązkowa .

Po zarejestrowaniu się do certyfikacji, w chińskim urzędzie homologacyjnym należy złożyć szczegółowe dokumenty aplikacyjne. Potem następują testy laboratoryjne produktów w Chinach.

Inspekcja fabryczna

Zakłady produkcyjne również muszą przejść certyfikację. Odbywa się to w drodze inspekcji fabrycznej przez organ certyfikujący (audyt fabryczny).

Okres ważności

Zezwolenie na naniesienie znaku CCC na pomyślnie certyfikowany produkt jest ważne przez pięć lat – ale tylko pod warunkiem, że przeprowadzana jest coroczna certyfikacja odświeżająca.

Pomyślne testy i audyty w WIKA

Różne termometry rezystancyjne, termopary, a także inne produkty WIKA  posiadają już certyfikat CCC. Podobnie,  wiele zakładów produkcyjnych WIKA pomyślnie przeszło już audyt.  Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby certyfikowane przyrządy pomiarowe były używane w Chinach.

Uwaga
Więcej informacji na temat termometrów rezystancyjnych i termopar można znaleźć na stronie WIKA.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej