temperatura procesowa

Nadmierna korozja w rurociągach i zbiornikach może prowadzić do poważnych szkód bezpieczeństwa środowiskowych i ekonomicznych dla producentów oraz wytwórców. Światowe organizacje takie jak NACE zapewniają zastosowanie odpowiednich standardów mających na celu złagodzić skutki korozji.

Założona w 1943 roku przez grupę jedenastu inżynierów ds. korozji organizacja NACE International uznawana jest za światowego lidera oraz autorytet w dziedzinie poświęconej badaniom nad korozją. NACE koncentruje się na znalezieniu sposobów „ochrony ludzi, aktywów i środowiska przed negatywnymi skutkami korozji”. Organizacja ta zapewnia aktualne standardy, które obejmują wszystkie branże, w których jeden z problemów stanowi korozja.

Standardy NACE – czym jest norma NACE MR0175?

Norma MR0175 definiuje materiały odporne na korozję naprężeniową siarkową dla sprzętu do pól naftowych i gazowych. Pierwszy standard opublikowano w 1975 roku. Ma on zastosowanie wyłącznie do rurociągów, urządzeń i obiektów przetwarzania, w których występuje H2S. Określa warunki obróbki cieplnej, odpowiednie materiały i poziom wytrzymałości. W zależności od zastosowania, NACE MR0175 (ISO 15156-3) opisuje odpowiednie
wymagania dla każdego materiału z osobna oraz maksymalne dopuszczalne limity temperatury w zależności od zastosowania oraz dla różnych grup materiałów.

Standardy NACE – czym jest norma NACE MR0103?

Norma MR0103 została opracowana w celu zapewnienia standardowego zestawu wymagań dla materiałów używanych w urządzeniach funkcjonujących w dziedzinie rafinerii ropy naftowej. Standard ten skupia się również na określeniu odpowiedniego limitu temperatury dla aplikacji. Podobnie jak norma MR0175, norma MR0103 zawiera zalecenia dotyczące tego, jakie stopy i materiały należy stosować, aby zapobiec siarczkowemu pękaniu naprężeniowemu. Dotyczy to środowiska zawierającego H2S wraz z obecnością H2.

Jaka jest różnicami między normą NACE MR0175 a NACE MR0103?

Istnieje kilka istotnych różnic pomiędzy MR0103 a MR0175. Przede wszystkim norma MR0103 zawiera inne wytyczne dotyczące określania tego, czy środowisko jest „kwaśne”. Środowiska kwaśne w rafineriach różnią się dość znacznie od tych w produkcji ropy naftowej i gazu. Ponadto, MR0103 nie zawiera ograniczeń środowiskowych (tj. limitów temperatury, limitów chlorków, pH itp.) dotyczących materiałów.

NACE MR0175 stanowi natomiast normę o zasięgu globalnym oraz podaje zalecenia i wymagania dotyczące wyboru i kwalifikacji stopów metali. Podlegają one zastosowaniu w urządzeniach do produkcji ropy i gazu. Standardy MR01003 są przeznaczone do stosowania w rafinacji kwaśnej ropy naftowej i podobnych warunkach przetwarzania, które zawierają H2S w postaci ciekłej lub jako gaz.

Uwaga:
Więcej informacji na temat WIKA można znaleźć na naszej stronie internetowej. Filmy – zarówno o firmie, jak i o tematach związanych z technologią pomiarową – można znaleźć na kanale YouTube Grupy WIKA.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej