testy kalibracyjne

Przyrządy pomiarowe do pomiaru ciśnienia i temperatury są stosowane w prawie wszystkich obszarach produkcji przemysłowej. W wyniku ciągłego obciążenia mechanicznego, chemicznego i termicznego, urządzenia te starzeją się, w związku z czym poprawność zmierzonych wartości staje pod znakiem zapytania. Jeżeli jednak w odpowiednim czasie zostanie przeprowadzona kalibracja przyrządów pomiarowych można określić zmianę wartości zmierzonej.

W procesie kalibracji, wartość wyświetlana przez przyrząd pomiarowy jest porównywana z wynikiem pomiaru innego przyrządu pomiarowego, o którym wiadomo, że działa poprawnie i dokładnie, a ponadto sam w sobie jest bezpośrednio lub pośrednio zgodny z krajowym (lub międzynarodowym) przyrządem wzorcowym. Krótko mówiąc, żeby można było porównać wyniki pomiarów, muszą być one „powtarzalne” z normami krajowymi lub międzynarodowymi poprzez system pomiarów porównawczych. Hierarchia kalibracji pokazana na rysunku (na przykładzie Niemiec) przedstawia identyfikowalność sprzętu kontrolnego w przedsiębiorstwie, aż do normy krajowej w PTB (Niemiecki Krajowy Instytut Metrologiczny).

W celu zapewnienia identyfikowalności w praktyce należy przestrzegać między innymi następujących zaleceń:

  • Łańcuch porównania nie może zostać przerwany.
  • Niepewność pomiaru musi być znana na każdym etapie łańcucha kalibracji, tak aby można było obliczyć całkowitą niepewność pomiaru. Co do zasady, przyrząd pomiarowy wyższego szczebla winien mieć dokładność pomiaru od trzech do czterech razy większą.
  • Każdy etap łańcucha kalibracji musi być udokumentowany, łącznie z wynikami pomiarów.
  • Wszystkie organy uczestniczące w danym etapie łańcucha muszą udowodnić swoje kompetencje za pomocą akredytacji.
  • Kalibracje muszą być powtarzane w odpowiednich odstępach czasu. Okresy te zależą od wymaganej dokładności pomiaru i wymagań technicznych

Uwaga
Laboratorium kalibracyjne WIKA Polska posiada polską akredytację (PCA) według normy PN-EN ISO/IEC 17025 dla przyrządów do pomiaru ciśnienia. Urządzeń do pomiaru ciśnienia wzorcujemy w zakresie pomiarowym -0,1 bar … +80 MPa. Więcej informacji na temat wystawiania świadectw wzorcowania dostępnych jest na naszej stronie internetowej WIKA. Potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

Więcej informacji o różnicach między kalibracją fabryczną a kalibracją identyfikowalną można znaleźć w poniższym materiale wideo:

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej