Hook-up

Przetworniki ciśnienia i manometry można dostosować do prawie każdych warunków procesu za pomocą zaworów, urządzeń ochronnych i/lub armatury przemysłowej. WIKA oferuje takie kombinacje w postaci „podłączeń” specyficznych do aplikacji i gotowych do zainstalowania rozwiązań.

1. Wysiłek logistyczny:

Jest znaczny. Przyrządy pomiarowe, zawory i akcesoria, montowane są ze sobą, pochodzą zwykle od różnych producentów, często więcej niż dwóch firm. Procesy zamówień muszą zostać skoordynowane, co może być czasochłonne. Ponadto, zarządzanie dostawcami wymaga dodatkowych zasobów.

2. Problemy z kompatybilnością (ryzyko wycieku):

Kombinacje przyrządów do pomiaru ciśnienia z zaworami oprzyrządowania i akcesoriami nie są standardowymi rozwiązaniami. Obydwa elementy takiego zespołu, jak wspomniano, pochodzą zazwyczaj od różnych producentów. Zwiększa to prawdopodobieństwo komplikacji podczas montażu.

Różnica w tych układach pomiarowych z manometrami różnicowymi jest oczywista – po lewej przykład zestawu wykonanego przez samego operatora, po prawej rozwiązanie po podłączeniu przez WIKA.

Przykładem tego, zaprezentowanym tutaj, jest połączenie manometru różnicowego z blokiem zaworowym. Połączenie przyrządu pomiarowego ma inną odległość środkową niż wybrany blok zaworów (rysunek lewy). W takiej przypadku połączenie można wykonać poprzez zespół z dwoma elementami rurowymi i czterema adapterami. Jednak rozwiązanie to zwiększa nakłady czasowe i kosztowe, a także ryzyko wycieku, poprzez podwojenie punktów uszczelnienia (patrz znaki strzałek). Trudności w montażu pojawiają się także wtedy, gdy tolerancje interfejsów połączeń od różnych dostawców nie są dokładnie dopasowane. Niesie to ryzyko wycieku. Aby osiągnąć pożądaną kompatybilność, kwalifikacje i specyfikację dostawy należy określić dla każdego dostawcy przy znaczącym wysiłku.

Dwa przykłady rozwiązań podłączeniowych:
Lewy: manometr z zabezpieczeniem przed nadciśnieniem, zawór oddzielający przyrząd pomiarowy od procesu i rurka syfonowa, która chroni cały układ pomiarowy przed nadmierną temperaturą.
Prawy: manometr z zabezpieczeniem przed nadciśnieniem i pojedynczym kołnierzem (umożliwia to oddzielenie przyrządu pomiarowego i procesu w przypadku połączeń kołnierzowych).

 

3. Wysiłek instalacyjny:

Oprócz wymagań dotyczących zdobycia odpowiednich komponentów, dodawane są również koszty montażu punktów pomiarowych z zaworami oprzyrządowania i akcesoriami. Obejmują one rozwój specjalistycznej wiedzy i szkolenia pracowników, a także zapewnienie odpowiedniego miejsca pracy, w tym narzędzi i niezbędnych materiałów. Ponadto obowiązkowa jest kontrola jakości w celu sprawdzenia funkcjonalności i niezawodności układu pomiarowego, w szczególności jego szczelności. Jest to szczególnie ważne, jeśli mamy do czynienia z procesem z krytycznymi gazami.

Unikanie ryzyka

Dzięki rozwiązaniu podłączenia, użytkownicy omijają opisane tutaj wysiłki i potencjalne ryzyko. Układ pomiarowy jest montowany w WIKA (na podstawie wyspecyfikowanych parametrów procesu i sytuacji montażowej) z kwalifikowanych pojedynczych części i testowany pod kątem szczelności. Jest gotowy do instalacji w procesie dostawy. W razie potrzeby przyrząd pomiarowy można również połączyć z kilkoma zaworami oprzyrządowania i akcesoriami (patrz rysunek po lewej).

Uwaga
Szczegółowe informacje na temat zaworów i urządzeń ochronnych można znaleźć na stronie WIKA.


Pozostaw wiadomość

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej