Obwód elektryczny czujnik ciśnienia

Podczas stosowania czujników ciśnienia często do oceny sygnałów i ich dalszego przetwarzania wybierane są sygnały wyjściowe 0 … 20 mA, 4 … 20 mA i DC 0 … 10 V. Dlatego wyjście sygnału czujnika ciśnienia zwykle jest podłączone do odpowiadającej mu karty wejścia programowalnego sterownika logicznego PLC.

W tym kontekście często mogą być mylone występujące codziennym użytku terminy „aktywny”, „pasywny”, „źródło prądowe”, „źródło napięciowe”, „źródło prądu wpływającego (current sink)” oraz „obciążenie”. Dowolne przetwarzanie sygnału elektrycznego wymaga zasilania napięciowego („część aktywna”) oraz „obciążenia”, takiego jak czujnik ciśnienia, które jest „częścią pasywną”. Czasami część aktywna połączenia jest także opisywana, jako źródło prądowe/napięciowe a część pasywna jest określana jako „źródło prądu wpływającego”. Żeby obwód elektryczny mógł działać, musi w nim płynąć prąd – mimo, że przyrząd zwykle jest nazywany obciążeniem, prąd nie jest przez niego zużywany, a raczej przepływa ze źródła prądowego lub napięciowego poprzez obciążenie i wraca do źródła prądowego.

Działa to jedynie jeżeli występuje „przerwa energii” pomiędzy źródłem prądowym a źródłem prądu wpływającego tak, że źródło prądowe działa aktywnie (= wysyła prąd) a źródło prądu wpływającego pasywnie (=prąd przez nie przepływa). Tak więc połączenie pomiędzy dwoma źródłami prądowymi lub dwoma źródłami prądu wpływającego nie będzie działać normalnie. Sytuacja ta jest skomplikowana w codziennym stosowaniu:

  • Kiedy czujnik ciśnienia działa pasywnie (źródło prądu wpływającego) a kiedy aktywnie (źródło prądowe)?
  • Jak działa karta wejścia programowalnego dla danego sterownika logicznego PLC?

Zasadą ogólną, jaką należy się kierować, jest to, że zwykle czujniki 2-przewodowe działają pasywnie i dlatego konieczna jest aktywna karta wejściowa sterownika logicznego PLC. Trudniej jest w przypadku czujników 4-przewodowych, na przykład 4-przewodowy czujnik przepływu zawiera 2 przewody oddzielnego zasilania napięciowego oraz 2 przewody aktywnego lub pasywnego wyjścia sygnału 0/4 … 20 mA. Konieczne jest sprawdzenie kart katalogowych stosowanego czujnika i karty wyjścia sterownika logicznego PLC.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajduje się na naszej stronie internetowej WIKA.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej