Wibracje rezystancja czujnik ciśnienia

Przyrządy pomiarowe i czujniki ciśnienia są w wielu zastosowaniach narażone na działanie drgań, które muszą one wytrzymać bez żadnego pogorszenia jakości działania ani usterek. Producenci czujników ciśnienia (zwanych także przetwornikami ciśnienia) wkładają bardzo wiele wysiłku w zapewnienie produkowanym przyrządom odpowiedniego przygotowania do takiego zastosowania.

W tym celu dokonują bardzo dokładnego testowania produkowanych przez siebie przyrządów. Drgania są zwykle określane na podstawie częstotliwości oraz maksymalnego przyspieszenia. Jednakże im niższa częstotliwość tym większe odchylenie jest konieczne do uzyskania wymaganego przyspieszenia. Dlatego poniżej tzw. „częstotliwości rozgraniczającej” badane i określane jest zwykle tylko odchylenie, a nie przyspieszenie. W ciężkich, powolnych maszynach występują głównie częstotliwości od 10 do 55 Hz.

Podczas obsługi rakiet przyrząd będzie poddany drganiom o zakresie częstotliwości od 10 do 2000 Hz. Dlatego testy zwykle są wykonywane w takich zakresach kolejno dla każdej z trzech osi przestrzennych. Przyspieszenia są określone jako wielokrotność przyspieszenia ziemskiego [g = 9.81 m/s²] i mają zakres od 2 g dla maszyn obracających się do 20 g przy wystrzeleniu rakiety.

Odporność na drgania można więc zdefiniować następująco: „Odporność na drgania określa maksymalne przyspieszenie lub amplitudę w zdefiniowanym zakresie częstotliwości, poniżej których nie występują usterki ani uszkodzenia”. Przetwornik ciśnienia jest odporny na działanie drgań jeżeli wytrzymuje, bez uszkodzenia, drgania na jakie jest narażony podczas „okresu żywotności”  

Więcej informacji można znaleźć w artykule na blogu „Obciążenia przetworników ciśnienia drganiami i uderzeniami.

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej