Czy mają Państwo pytania, życzenia czy sugestie lub potrzebują dodatkowych informacji? Prosimy skorzystać z poniższego formularza. Z chęcią udzielimy pomocy!

 


    Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej