Wydawca

WIKA Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel.: +48 54 23-01-100
Fax: +48 54 23-01-101

NIP: 888-02-00-266

Prawa autorskie 
Strona internetowa WIKA Polska jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość tej strony (teksty, obrazy, grafiki, dźwięki, pliki video i animacje, itp.), jak ustanowiono, objęta jest prawem autorskim i innymi prawami ochrony własności intelektualnej. Nie może być kopiowana, przetwarzana, zmieniana lub udostępniania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody WIKA Polska. Niektóre strony internetowe WIKA zawierają również obrazy, które mogą być przedmiotem praw autorskich osób trzecich. Jeśli nie ma przeciwskazań, ustawowe wymagania mają zastosowanie do wszystkich nazw używanych marek.

Gwarancja 
Niniejsza strona internetowa została wprowadzona wraz z największą starannością. Jednak nie gwarantujemy pod żadnym względem, że zawarte tu informacje są aktualne, poprawne i kompletne. To samo dotyczy wszystkich stron internetowych, do których odnoszą się linki. WIKA Polska nie odpowiada za zawartość stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pomocą tych połączeń. Ponadto, WIKA Polska wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania niniejszej strony internetowej (pod warunkiem, że szkoda nie jest wynikiem złośliwości lub rażącego niedbalstwa).

Analityka Google (Google Analytics)

Strona korzysta z Analityki Google, usługi analizy oglądalności stron internetowych dostarczanych przez Google Inc. (“Google”). Analityka Google używa “cookies”, plików tekstowych, które przechowywane są na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia analizy witryny w jaki sposób użytkownicy korzystają z niej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zwykle przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja IP jest na tej stronie aktywowana, Twój adres IP zostanie obcięty na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP będzie najpierw przeniesiony do serwera Google w USA i tam odcięty. Google będzie korzystał z tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchów na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronach oraz korzystaniem z internetu. Adres IP, który Twoja przeglądarka przekazuje w zakresie Analityki Google, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z przechowywania cookies poprzez wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli zostanie to zrobione, nie będzie można w pełni korzystać z funkcjonalności tej strony. Można także zapobiec zbieraniu danych generowanych przez cookie na temat korzystania z witryny (włączając adres IP) przez Google i przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.