certyfikowany tryb pracy z wciągnikami podwójnymi (dual hoist twin mode)

W takim porcie jak Antwerpia zawsze dużo się dzieje. Statki przypływają, są rozładowywane i załadowywane, a potem wypływają ponownie – 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku. Wszystko powinno przebiegać jak najszybciej, bo czas to pieniądz. W Antwerpii w 2018 r. osiągnięto przepustowość 11,1 mld euro. Policzono, że do portu zawinęło 14 595 statków i przeładowano 235 milionów ton towarów. Właśnie dlatego tak ważny jest płynny przebieg wszystkich procesów. Istotną rolę w zagwarantowaniu sprawności działania pełni zabezpieczenie przeciążeniowe ELMS1.

Centrum obszaru metropolitarnego

Szczególną zaletą Antwerpii jest wielkość portu (drugi co do wielkości port w Europie po Rotterdamie), ale także jego basen portowy położony daleko w głębi lądu. Na przykład, ogromne statki o wadze ponad 100 tys. ton mogą wpłynąć do ujścia rzeki Skaldy. Dlatego też nie ma potrzeby transportowania towaru na dłuższy dystans koleją (tylko 6 % w ruchu kontenerowym) lub drogami (56 %). Ponadto Antwerpia jest położona w centrum: w odległości mniejszej niż 250 km znajduje się pięć stolic europejskich, a także region metropolitalny Ren-Ruhra.

Przypadek ekstremalny

Co by się jednak stało, gdyby kontener został tak zakleszczony przez inne kontenery i statek, że nie można byłoby go ruszyć? W tym samym czasie z powodu odpływu coraz bardziej spada poziom wody. Rama rozładowcza dźwigu jest zablokowana i mocno połączona z kontenerem, podczas gdy statek opada o trzy, pięć, a nawet dziesięć metrów w ułamku sekundy, a na dźwigu załadunkowym wiszą tony ciężaru. Teraz trzeba zdecydować, co wygra – grawitacja czy żuraw?

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Aby zapobiec takiemu scenariuszowi, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i maszyn, należy zagwarantować wykrycie każdego przeciążenia. Jeśli na przykład zbiornik ulegnie zakleszczeniu i w wyniku tego siły działające przekroczą pewne granice, elektronika bezpieczeństwa ELMS1 wyłączy i zwolni linę – w przeciągu zaledwie milisekund. Można również wykryć przypadek odwrotny, gdyż wykrywanie poluzowanej liny jest również zintegrowane z ELMS1. Statystycznie zawsze może dojść do takich wypadków, dlatego należy podjąć odpowiednie środki ostrożności – nawet jeśli nikt się tego nie spodziewa!

Certyfikowana kontrola bezpieczeństwa systemów podnoszenia

Dźwigi przenoszą zazwyczaj ciężkie ładunki nie tylko w portach. Aby nikt nie doznał obrażeń będąc w pobliżu maszyny, sterowanie żurawiem musi być bezpieczne i bezbłędne. Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE) reguluje wymagania dotyczące systemów sterowania bezpieczeństwem do stosowania w praktyce, takich jak sterowanie przeciążeniowe lub wyłącznik awaryjny. Firma WIKA opracowała pierwsze rozwiązanie systemowe do ochrony przed przeciążeniem w certyfikowanych w Niemczech systemach dźwignicowych. W rezultacie operator portu odnosi znaczne korzyści, nie musi zamawiać poszczególnych komponentów, montować ich, a przede wszystkim przeprowadzać certyfikacji, gdyż może uzyskać wszystko z tego samego źródła.

ELMS1 zabezpiecza dźwigi w sposób przyjazny dla użytkownika

Zabezpieczenie przeciążeniowe ELMS1 składa się z maksymalnie ośmiu redundantnych przetworników siły, centralnego układu sterowania i powiązanego oprogramowania użytkownika. Wszystko produkcji niemieckiej. Ponadto oferuje parametryzację oprogramowania i zostało poddane certyfikacji zgodnie z DIN EN ISO 13849 z PL d. Zabezpieczenie przeciążeniowe ELMS1 eliminuje konieczność czasochłonnej indywidualnej certyfikacji urządzenia wyłączającego przeciążenie. Jest to również idealne rozwiązanie do modernizacji w przypadkach, gdy dźwigi nie są nowej konstrukcji i wymagają jedynie aktualizacji. Istniejący żuraw będzie wyposażony w przetworniki siły oraz ELMS1, dzięki czemu spełnia wymogi bezpieczeństwa.

Jedyny na świecie certyfikowany tryb pracy z wciągnikami podwójnymi (dual hoist twin mode)

Zabezpieczenie przeciążeniowe ELMS1 można budować modułowo

Jednak na co zdałyby się te wszystkie korzyści, gdyby każdy kontener trzeba byłoby załadowywać oddzielnie? W tym przypadku zabezpieczenie przeciążeniowe ELMS1 idzie nawet o dwa kroki dalej: jest to pierwszy system pracy z wciągnikami podwójnymi zatwierdzony przez DGUV (moduł centralny jest certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 13849-1:2016-06 kategoria 4 PL e). System może być rozbudowywany do ośmiu osi, a następnie dochodzi do PL d. W przypadku systemów wciągników podwójnych, firma WIKA wyróżnia się na skalę światową. W trybie „trybu wciągników podwójnych” mogą być podnoszone cztery kontenery równocześnie. Podczas odbioru technicznego systemu dźwignicowego, ELMS1 umożliwia automatyczne wyważanie całkowitego obciążenia do ośmiu różnych przetworników siły bezpieczeństwa, co pozwala zaoszczędzić użytkownikowi wiele czasu i pieniędzy podczas instalacji.

 

Obszary zastosowania zabezpieczenia przeciążeniowego ELMS1

Zabezpieczenie przeciążeniowe ELMS1 można montować w istniejących systemach dźwignicowych, gdzie nie ma ryzyka przewrócenia się. Sterowanie bezpieczeństwem można łatwo zintegrować z architekturą sterowania wyższego poziomu przez różne wyjścia, przy czym do integracji z systemem dostępne są systemy magistrali Fieldbus. Kontrola bezpieczeństwa umożliwia wyłączenie w przypadku przeciążenia i ostrzega przed przekroczeniem progów przełączania. Kontrola znajduje zastosowanie w dźwigach portowych, okrętowych i offshore, ale także w różnych innych (przemysłowych) systemach podnoszenia.

Wniosek: bezpieczeństwo przede wszystkim

Nie ma znaczenia, czy są to dźwignice typu ship-to-shore, RTG, suwnice bramowe, suwnice lub suwnice pomostowe: Należy znajdować się po bezpiecznej stronie podczas podnoszenia ładunków. Z jednej strony maszyny są zabezpieczone, ale co najważniejsze – bezpieczni są ludzie w pobliżu. Zabezpieczenie przeciążeniowe ELMS1 to zawsze dobry wybór. Sprawdziliśmy. Potwierdzamy. Gwarantujemy!

Uwaga
Więcej informacji na temat zabezpieczenia przed przeciążeniem ELMS1 można znaleźć na stronie WIKA.

Przeczytaj także nasz post:
Sworznie pomiarowe: Redundancja i bezpieczeństwoPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej