wodór i czujnik ciśnienia

Dlaczego wodór jest tak krytycznym czynnikiem dla czujników ciśnienia?

Gdy czujniki ciśnienia wchodzą w kontakt z wodorem, skutkuje to zwykle dodatkowymi trudnościami. Niestety, w swojej pracy często mam do czynienia z klientami, którzy nie zdają sobie z tego sprawy przed rozpoczęciem użytkowania. Dlatego często nawet nie wspominają, że medium zawiera wodór, a dowiadujemy się o tym dopiero po otrzymaniu reklamacji. Ale dlaczego w ogóle reklamacja się pojawia? 

Ogólna zasada
Wiele metali po narażeniu na działanie wodoru staje się krucha. Atomy wodoru przenikające do sieci krystalicznej metalu zmieniają wytrzymałość materiału. W najgorszym przypadku skutkuje to pęknięciem. Ujmując rzecz prosto, czujnik zaczyna przeciekać lub ulega całkowitemu zniszczeniu.

Klucza rola czujników ciśnienia
W przypadku czujników ciśnienia kluczową rolę odgrywają cienkie membrany służące do dokonywania pomiaru. Wodór atomowy może nie tylko przeniknąć przez metal, ale też przez membranę. Może to mieć następujące następstwa: w przypadku stosowania efektu piezorezystancyjnego krytyczne znaczenie ma to, czy wodór reaguje z wewnętrznym medium transmisyjnym, lub czy się tam zbiera. Początkowo powoduje to tylko zafałszowanie wyników pomiarów, ale w niektórych przypadkach może doprowadzić do całkowitego zniszczenia czujnika. Dodatek wodoru zmienia również charakterystykę struktur rezystancyjnych mostka pomiarowego w czujnikach cienkowarstwowych. Proces ten jest odwracalny, ale prowadzi przynajmniej do tymczasowego rozstrojenia mostka, co skutkuje przekłamaniem sygnału pomiarowego.

Jednakże efekty opisane powyżej zachodzą w różnych materiałach w różny sposób. Oznacza to, że wpływ wodoru można znacznie obniżyć dobierając odpowiednie materiały.

Uwaga
Do zastosowań z wodorem jako medium nasza odpowiednia osoba kontaktowa pomoże dobrać optymalne rozwiązanie.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej