Przerywacz płomienia jako zabezpieczenie próżniowych pojazdów asenizacyjnych

Przerywacz płomienia deflagracji – w skrócie: przerywacz płomienia – zapobiega przejściu płomienia z przyrządu pomiarowego na obszar zagrożony wybuchem gazu (strefa 0). Podana funkcja ochronna jest niezwykle ważna szczególnie w przypadku oprzyrządowania procesowego przemysłu chemicznego. Co więcej, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa operacyjnego w gospodarce wodno-ściekowej: jako element ruchomego transportu ścieków.

Ścieki z obszarów gęsto zaludnionych trafiają do zakładów oczyszczania ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej. Niestety, często na obszarach wiejskich brak tego typu infrastruktury. Ścieki z gospodarstw domowych odprowadzane są do zbiorników asenizacyjnych lub szamba. Do ich opróżniania potrzebne są pojazdy asenizacyjne, popularnie zwane szambiarkami. Szambiarka przewozi pobrane ścieki do najbliższego zakładu oczyszczania ścieków.

Możliwe zagrożenie ze strony łatwopalnych oparów

Transport nieczystości wiąże się z ryzykiem. Gdy nieuzdatnione ścieki znajdują się w zamkniętym zbiorniku szambiarki, na ich powierzchni wytwarza się warstwa węglowodorowa. W takich warunkach mogą powstać łatwopalne opary. CO oznacza, że wnętrze zbiornika odpowiada strefie zagrożenia 0. Zgodnie z definicją w takiej przestrzeni atmosfera wybuchowa występuje stale lub przez dłuższy okres czasu.

Przerywacz płomienia w manometrze

A sticker marks the zone separation.

W przypadku zastosowania z niniejszego artykułu, przerywacz płomienia znajduje zastosowanie w systemie separatorów membranowych, jest też zintegrowany z manometrem za pośrednictwem sygnału wyjściowego. Naklejka oznacza początek strefy chronionej.

Przyrządy do pomiaru ciśnienia stosowane do monitorowania zbiorników muszą spełniać podane wymagania. Z tego powodu producent szambiarek wyposaża produkowane pojazdy w system separatorów membranowych firmy WIKA. Zamocowany do separatora membranowego z membraną czołową manometr model PGT23 ze zintegrowanym przerywaczem płomienia deflagracji model 910.21 jest objęty certyfikatem ATEX.

Aprobata ATEX i IECEx

Przerywacz płomienia spełnia wymagania zharmonizowanej normy EN ISO 16852:2016, może więc być stosowany w strefie 0. Co więcej, model 910.21 jest pierwszym przerywaczem płomienia na rynku mającym zarówno aprobatę IECEx jak i ATEX. Producent szambiarek dzięki skorzystanie z naszych usług zwiększył możliwości
eksportowe opisanych pojazdów.

Dostęp do informacji o ciśnieniu w trakcie jazdy

Manometr model PGT23 wyposażono w przerywacz płomienia jest przyrządem hybrydowym. Oprócz mechanicznego wyświetlacza ciśnienia oferuje analogowy sygnał wyjściowy (4 … 20 mA). Sygnał transmitowany jest do kabiny kierowcy, umożliwiając przeglądanie informacji o stanie ciśnienia w zbiorniku podczas jazdy.

Uwaga
Oprócz modelu PGT23, firma WIKA łączy przerywacz płomienia z innymi przyrządami pomiarowymi i systemami separatorów membranowych posiadającymi aprobatę Ex, tworząc kompletny zespół pomiarowy. Informacje techniczne o przerywaczu płomienia deflagracji model 910.21 są dostępne na stronie internetowej firmy WIKA. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Patrz też nasze artykuły
Oznakowanie czujników ciśnienia i przetworników zgodnie z wytycznymi ATEX 94/9/WE – jak odczytywać etykiety ATEX na czujnikach ciśnienia
Ochrona przeciwwybuchowa – Najpopularniejsze typy ochrony przed zapłonem dla czujników przeznaczonych do użytku na obszarach zagrożonych wybuchem gazuPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej