Natężenie przepływu jest obliczane przez mężczyznę w żółtym kasku ochronnym i niosącego tablet w zakładzie.

Każdego dnia miliony metrów sześciennych cieczy lub gazów przepływają przez rury w procesach przemysłowych. Aby taki przepływ móc prawidłowo transportować, kontrolować i monitorować, należy wcześniej obliczyć natężenie przepływu.

Natężenie przepływu, zwane również przepływem objętościowym, jest wielkością fizyczną – określa, jaka objętość medium jest przepuszczana przez przekrój poprzeczny w określonej jednostce czasu.

Jak można obliczyć natężenie przepływu?

Natężenie przepływu lub przepływ objętościowy medium jest określany z zastosowaniem prawa przepływu. Warunkiem wstępnym jest znajomość prędkości przepływu medium (v, l min) i pola przekroju poprzecznego rury (A). Wzór na wskaźnik objętości (q) jest następujący:

Przepływ objętościowy = pole przekroju poprzecznego rury * (średnie) natężenie przepływu (q = A * v)

Jakie czynniki wpływają na natężenie przepływu?

Wybór optymalnej technologii pomiaru przepływu zależy od danego zastosowania i medium procesowego. Kluczową rolę odgrywają temperatura, ciśnienie procesowe i lepkość medium.

Jakie są dostępne opcje monitorowania natężenia przepływu?

Za pomocą przełączników przepływu, znanych również jako monitory przepływu, można monitorować przepływ mediów gazowych lub ciekłych. Jednakże mechaniczne przełączniki przepływu, które działają z łopatką, nie rejestrują natężenia przepływu. Wykrywają jedynie występowanie przepływu. Z drugiej strony, elektroniczne przełączniki przepływu wykorzystują chłodzenie podgrzewanego elementu do pomiaru lokalnej prędkości przepływu płynu w rurociągu. Obliczenie natężenia przepływu jest zatem możliwe przy znanych warunkach przepływu i przekrojach rur.

Oprócz przełączników przepływu, firma WIKA w swoim asortymencie oferuje również podstawowe elementy przepływowe. Używane są do pomiaru dokładnych wartości przepływu cieczy i gazów. Wreszcie, możliwe jest wykorzystanie czujników przepływu powietrza WIKA do pomiaru ciśnienia całkowitego, ciśnienia statycznego i średniej prędkości powietrza w zastosowaniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Uwaga
Wybór naszych produktów, a także dodatkowe informacje nt. przełączników przepływupodstawowych elementów przepływowych i czujników przepływu powietrza można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy również nasze artykuły
Separatory membranowe do stabilnego pomiaru przepływu na pełnym morzu
Jak działa kalorymetryczny przełącznik przepływu?
Ekonomiczne monitorowanie przepływów za pomocą kalorymetrycznego czujnika przepływu
Monitoring ciśnienia w instalacji UHT bez ryzyka skażeniaPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej