W systemach kotłowych poziom zbiornika jest parametrem o kluczowym znaczeniu.

Poziom napełnienia zbiornika zasilającego w przemysłowych systemach kotłowych jest kluczowym parametrem procesu, zapewniającym płynne dostarczanie energii w postaci pary lub gorącej wody. Producent takich systemów wykorzystuje do pomiaru manometr różnicowy model DPGT40 z rodziny produktów DELTA-line firmy WIKA.

Przyrząd pomiarowy zastosowano z sukcesem. Nazwa serii „DELTA-trans” („trans” oznacza przetwornik ze standardowym sygnałem 4 … 20 mA) wskazuje, dlaczego klient zdecyduje się na takie rozwiązanie. Manometr różnicowy zawiera zarówno wyświetlacz do odczytu na miejscu, jak również ma sygnał wyjściowy 4 … 20 mA, który przekazywany jest do systemu sterowania instalacją kotłową. Oznacza to, że w przypadku awarii zasilania, operatorzy systemów kotłowych nadal będą otrzymywać precyzyjne informacje o poziomie w zbiorniku.

Poziomy napełnienia w systemach kotłowych są kontrolowane przez wartości min./maks.

The DPGT40 features an output signal and an on-site display.

Manometr różnicowy model DPGT40 mierzy poziom napełnienia zbiorników zasilających w przemysłowych systemach kotłowych.

Kontrola poziomu odbywa się poprzez wykrywanie poziomu granicznego. Jeśli poziom wody w zbiorniku osiągnie zdefiniowaną wartość minimalną, system sterowania automatycznie rozpocznie uzupełnianie wody. Po osiągnięciu górnej granicy poziomu napełnienia system ponownie wyłącza pompy.

Hybrydowe rozwiązanie pomiarowe nie było jednakże jedynym powodem przemawiającym za produktem WIKA. Klient wybrał ten instrument również ze względu na oczywistą wytrzymałość DPGT40. Manometr różnicowy ma solidną aluminiową obudowę oraz nietłukące się okienko. Podstawowym celem omawianej konstrukcji jest wytrzymałość podczas pracy w trudnych warunkach procesowych.

Opcjonalnie DPGT40 jest dostępny ze zintegrowanym wskaźnikiem ciśnienia roboczego

Manometr różnicowy DPGT40 współpracuje z monitorowaniem poziomu w zbiorniku zasilającym w zakresie pomiarowym 0 … 160 mbar. Dostępny jest również z innymi zakresami pomiarowymi do 0 … 10 bar. Przyrząd, który może być elastycznie stosowany, opcjonalnie jest dostępny w wersji ze zintegrowanym wskaźnikiem ciśnienia roboczego, co zapewnia oszczędność dodatkowego miejsca pomiarowego u użytkownika.

Uwaga
Więcej informacji technicznych na temat manometru różnicowego DPGT40 (DELTA-trans) jest dostępnych na stronie internetowej WIKA. Znajdziecie tam również ulotkę dotyczącą całej rodziny produktów linii DELTA. Przegląd innych rozwiązań pomiarowych firmy WIKA dla systemów kotłów przemysłowych można znaleźć w odpowiedniej broszurze. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy też nasze artykuły
Elektroniczny pomiar ciśnienia różnicowego w monitorowaniu poziomu napełnienia
Grawimetryczny pomiar poziomu w zbiornikach
Kontaktronowy czujnik poziomu: Określanie zmiennego zakresu pomiarowegoPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej