Sondy poziomu

Nowa broszura „Pomiar poziomu w wodzie i oczyszczalniach ścieków” zawiera szczegółowy przegląd najważniejszych układów pomiarowych stosowanych w oczyszczaniu wody i ścieków.

W wielu przykładach użyto zanurzalnych przetworników ciśnienia WIKA jako aparatury kontrolno-pomiarowej we wszystkich etapach procesów w systemach wodociągowych. Odpowiednie przykłady produktów można znaleźć dla wszystkich zastosowań w przemyśle wodnym – od hydrometrycznego monitorowania wód gruntowych i powierzchniowych, przez pozyskiwanie, gromadzenie i zużycia wody pitnej, do oczyszczania ścieków.

Broszura zawiera również prosty i jasny przewodnik doboru zanurzalnych przetworników ciśnienia do zastosowań w przetwarzaniu wody pitnej, ścieków, olejów i paliw oraz mediów agresywnych.

Dalsze konsultacje i pomoc można uzyskać za pomocą naszego formularza kontaktowego.

WIKA-level-probes-applications

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej