Monitorowanie ciśnienia za pomocą manometru służy do sprawdzania szczelności ruchomych zbiorników.

Monitorowanie ciśnienia w zbiornikach mobilnych jest ważnym zadaniem pomiarowym w przemyśle farmaceutycznym. Umożliwia między innymi sprawdzenie podczas transportu szczelności pojemników. W przypadku składników aktywnych jest to absolutna konieczność.

Aktywne składniki farmaceutyczne są produktami o dużej wartości. Dlatego firmy farmaceutyczne robią wszystko, co w ich mocy, aby uniknąć jakichkolwiek strat. Dotyczy to również drogi pomiędzy różnymi stacjami produkcyjnymi takich „aktywnych składników farmaceutycznych” (API) i ich dalszego przetwarzania. Transport odbywa się zbiornikami mobilnymi (wózkowymi). Aby chronić cenną zawartość, pozostała pusta przestrzeń w pojemnikach wypełniona jest gazem obojętnym.

Spadające ciśnienie w zbiorniku mobilnym wskazuje na wyciek

Monitorowanie ciśnienia w zbiornikach mobilnych podczas transportu rozciąga się na tę strefę. Ciśnienie w zbiorniku musi być stałe. Jeśli jednak ciśnienie spada, oznacza to nieszczelność, na przykład zaworu lub uszczelki. W wyniku takiego wycieku składniki aktywne mogą wydostać się na zewnątrz lub ulec zanieczyszczeniu. Jeśli zostanie wskazane odpowiadające temu ciśnienie, użytkownicy mogą natychmiast zareagować, aby zapobiec poważnym stratom ekonomicznym lub zapobiec możliwemu zagrożeniu dla środowiska spowodowanego przez wyciekające medium.

Jakie oprzyrządowanie zalecane jest do monitorowania ciśnienia w zbiornikach mobilnych? Do tego zadania zwykle używane są manometry. Działają one czysto mechanicznie i nie wymagają żadnej zewnętrznej energii do pomiaru i wskazywania ciśnienia. Dzięki temu użytkownik zawsze otrzymuje wiarygodną wartość pomiarową. Przyrządy muszą być jednak zaprojektowane tak, aby sprostać zadaniu.

Diaphragm pressure gauges enable pressure monitoring in mobile tanks without external energy.

Manometry membranowe PG43SA-D (po lewej) i PG43SA-C mają higieniczną konstrukcję i można je sterylizować w autoklawie.

Manometry membranowe do szerokiego zakresu zastosowań i wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa

Dwa manometry membranowe WIKA serii PG43SA mogą być stosowane w szerokim zakresie aplikacji. Ogólną zaletą manometrów membranowych, oprócz wysokiego bezpieczeństwa przeciążenia, jest „suche” działanie ogniwa pomiarowego, które nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia medium. Ponadto przyrządy PG43SA mają higieniczną konstrukcję z elementem membranowym przyspawanym z przodu, są odpowiednie do procesów mycia CIP/SIP i mogą być sterylizowane w autoklawie.

Zintegrowane monitorowanie elementu membrany

Firma WIKA opracowała model PG43SA-D spełniający szczególnie wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Przyrząd ma dodatkowy zintegrowany monitor elementu membrany z czerwono-białym wskaźnikiem. Jeśli wytrzymały element pomiarowy ulegnie rozerwaniu w wyniku działania szczególnie agresywnego medium, użytkownik natychmiast otrzyma informację (czerwone wskazanie) o uszkodzeniu. Druga bariera przyrządu zapewnia szczelność manometru do czasu naprawy uszkodzenia.
Model PG43SA-C jest odpowiedni do małych zbiorników o pojemności do 20 litrów. Przyłącze procesowe tego kompaktowego przyrządu jest zintegrowane z obudową, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Dzięki opatentowanej konstrukcji manometr jest odpowiedni również do pojemników, z których nie może wystawać żadne oprzyrządowanie ze względu na ryzyko oderwania.

Precyzyjny manometr cyfrowy CPG1500 z zamontowaną membraną higieniczną jest zalecany ze względu na wysoką dokładność i wydajny rejestrator danych.

Bardzo dokładne monitorowanie ciśnienia w zbiornikach mobilnych z pełną dokumentacją

Jeśli jednak zadanie pomiarowe skoncentrowane jest na dokładności i/lub konieczna jest dokumentacja na potrzeby transportu, pierwszym wyborem jest system separatora membranowego z precyzyjnym manometrem cyfrowym model CPG1500 i higienicznym przyłączem procesowym.

Manometr mierzy ciśnienie z dokładnością do 0,1 procent zakresu. Posiada także wysokowydajny rejestrator danych, który umożliwia uzyskanie pełnych informacji o profilu ciśnienia. Informacje mogą być również odczytywane przez Bluetooth® i archiwizowane do późniejszego wglądu przez odpowiedzialne organy.

Odporny na drgania i uderzenia

Konstrukcja mechaniczna modelu CPG1500 umożliwia również wykorzystanie w krytycznych zastosowaniach. Ma stosunkowo niewiele elementów mechanicznych i dlatego jest bardzo odporny na drgania i uderzenia, co jest szczególnie korzystne podczas transportu wózkiem widłowym, ciężarówką lub samolotem. W zastosowaniach z wysoce agresywnymi składnikami lub środkami czyszczącymi, zwilżane części separatora membranowego zamontowanego w manometrze również mogą być wykonane ze specjalnych materiałów, takich jak Hastelloy®.

Uwaga
Szczegółowe informacje na temat manometrów membranowych PG43SA-D i PG43SA-C, jak również precyzyjnego manometru cyfrowego CPG1500 można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Tam też można znaleźć przegląd innych rozwiązań pomiarowych dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, a także broszurę do pobrania „Zastosowania sanitarne„. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy również nasze artykuły
Przemysł farmaceutyczny: Monitorowanie poziomu za pomocą ciśnienia różnicowego
Elastyczne monitorowanie ciśnienia w procesie przetwarzania osocza krwi
Monitoring ciśnienia w przemyśle farmaceutycznym za pomocą uniwersalnego przyrząduPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej