Monitoring ciśnienia za pomocą uniwersalnego przetwornika procesowego

Monitoring ciśnienia w przemyśle farmaceutycznym to wyzwanie, które niesie za sobą wiele różnorodnych wymagań. Jednakże w konsekwencji nie musi się to wiązać z odpowiednią dywersyfikacją oprzyrządowania. Dowodem na to jest wykorzystanie uniwersalnego przetwornika procesowego firmy WIKA w produkcji aktywnych składników farmaceutycznych (API).

Aktywne składniki farmaceutyczne to podstawa wielu produktów leczniczych. Firmy farmaceutyczne, świadome ich szczególnego znaczenia, traktują sprawę bezpieczeństwa procesowego niezwykle poważnie. Producent API do antybiotyków poszukiwał zatem oprzyrządowania do procesu syntezy API, które byłoby zarówno dokładne, jak i niezawodne w długim okresie czasu. Punkty pomiarowe, które należało wyposażyć, znajdowały się na reaktorach, zbiornikach magazynowych, liniach pary i liniach chłodzących.

Monitoring ciśnienia w przemyśle farmaceutycznym wymaga rozwiązania z najwyższej półki

Process transmitter UPT-20 with different process connections

Przetwornik procesowy UPT-20 umożliwia wielopoziomowe monitorowanie ciśnienia przy użyciu jednego modelu przyrządu. Na ilustracji przedstawiono adaptację do procesu syntezy API.

Wyzwanie polegało na tym, że w procesie syntezy biorą udział różne katalizatory i substancje chemiczne. Technologia pomiarowa musiała więc spełnić dwa podstawowe wymagania: Po pierwsze – przyrządy przeznaczone do uwodorniania nie mogą kruszyć się od ciągłego kontaktu z wodorem. Po drugie – na odpowiednich, krytycznych etapach procesu nie może dojść do korozji. Producentowi API zależało dodatkowo na tym, aby zastosować w swoim procesie rozwiązanie wysokiej klasy. Zadanie nie kończyło się na spełnieniu wymagań natury technicznej – trzeba było wziąć pod uwagę także stosunkowo krótki czas dostawy.

WIKA zaprojektowała pakiet rozwiązań bazujących na jednym modelu przyrządu pomiarowego, który spełniał wszystkie wymagania procesu syntezy dzięki specyficznym adaptacjom. Firma otrzymała w ten sposób niezwykle wydajny system oprzyrządowania – i to w wymaganym terminie.

Membrana ze złotą powłoką zapobiega dyfuzji wodoru

Wybrany przyrząd pomiarowy to uniwersalny przetwornik procesowy UPT-20, charakteryzujący się dokładnością 0,1% zakresu – jest przeznaczony między innymi do monitorowania ciśnienia w przemyśle farmaceutycznym. W przypadku syntezy API, przyłącza i zakresy ciśnieniowe przyrządów zostały dostosowane do miejsca pomiaru. Przetworniki procesowe przeznaczone do uwodorniania zostały wyposażone w separatory membranowe (model 990.10) dla ochrony czujnika przed agresywnym wodorem. Aby dodatkowo zabezpieczyć system separatora membranowego przed dyfuzją wodoru, membrana została pokryta złotem. Tym sposobem wyeliminowano ryzyko kruchości membrany i zapewniono nieprzerwaną transmisję ciśnienia.

Z kolei w przypadku etapów obejmujących chemikalia i parę, model UPT-20 został połączony z separatorem membranowym, model 990.27. Posiada on przyłącze kołnierzowe z membraną czołową, co pozwala na czyszczenie bez pozostawiania śladów. Przetwornik procesowy w wersji standardowej okazał się wystarczający do monitoringu ciśnienia w procesach chłodzenia – przy dostarczaniu azotu i cieczy chłodzących.

Szerokie spektrum zastosowań w przemyśle farmaceutycznym

Przykład syntezy API pokazuje, że uniwersalny przetwornik procesowy sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań związanych z monitoringiem ciśnienia w przemyśle farmaceutycznym. Oprócz wysokiej dokładności, model UPT-20 oferuje duży wybór zakresów pomiarowych pomiędzy 0 … 400 mbar a 0 … 1000 bar. Ponadto wersje przyrządu z protokołem HART® i aprobatą ATEX oferują jeszcze większą elastyczność pod względem zastosowań. Kompaktowa budowa i obrotowa głowica z regulowanym wyświetlaczem sprawiają, że model UPT-20 można zainstalować niemal wszędzie.

Uwaga
Dodatkowe informacje na temat UPT-20 oraz przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Produkt jest dostępny w naszym sklepie internetowym. Dalsze rozwiązania z dziedziny monitoringu ciśnienia w przemyśle farmaceutycznym znajdują się w broszurze “Sterylne procesy technologiczne”. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Polecamy też nasze artykuły
System separatorów membranowych z monitorowaniem membrany – także w wersji cyfrowej
Manometry do procesów farmaceutycznych: “pomiar na sucho” w wersji z membraną czołową
Systemy separatorów membranowych z przyłączem TRI-CLAMP® są kompatybilne ze złączkami NovAseptic®

Więcej informacji na temat funkcji skalowania przetworników procesowych WIKA można znaleźć w poniższym materiale video:Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej