WIKA opracowuje swój pierwszy raport o zrównoważonym rozwoju i zbiera dane na temat swojego śladu węglowego.

W ciągu jednego roku w firmie WIKA osiągnięto wiele w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby zmniejszyć ślad węglowy firmy. Zebrano dane do raportu o zrównoważonym rozwoju i wdrożono pierwsze projekty w celu osiągnięcia większego stopnia zrównoważenia.

Raport o zrównoważonym rozwoju jest metodą pokazania przez firmę społeczeństwu, za czym się opowiada i określa swoje stanowisko w odniesieniu do wartości społecznych, ekologicznych i ekonomicznych. Dyrektywa UE zobowiązuje Grupę WIKA do wydania takiej publikacji po raz pierwszy w 2025 roku. Raport o zrównoważonym rozwoju ma taki sam status jak raport roczny i również podlega sprawdzeniu przez zewnętrznego audytora.

Raport szczegółowo przedstawia ślad węglowy w całym łańcuchu wartości dodanej

There is now a dedicated department for sustainability.

Zespół w nowym dziale Zrównoważonego Rozwoju i Zgodności Środowiskowej działa na rzecz zrównoważonego rozwoju w firmie WIKA.

Część raportu o zrównoważonym rozwoju dotyczy śladu węglowego. Wskaźnik ten zapewnia pomiar emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez firmę, a także w całym łańcuchu wartości dodanej Grupy WIKA. W tym celu po raz pierwszy firma WIKA przeprowadziła ankietę wśród wszystkich firm w ramach grupy, aby uzyskać zestaw wartości wyjściowych. Obejmowały one dane szczegółowe odnośnie liczby pracowników, zużycia energii i wody, ilości odpadów, floty pojazdów i podróży służbowych.

Raport o zrównoważonym rozwoju zawiera również inne informacje o firmie WIKA. Analiza istotności określiła istotne tematy, w tym rozwój zrównoważonych produktów, opiekę zdrowotną i bezpieczeństwo w miejscu pracy, a także atrakcyjność pracodawcy i rozwój personelu.

Pierwszy raport o zrównoważonym rozwoju firmy WIKA oparty jest na tzw. standardzie GRI (Global Reporting Initiative / Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza). Celem jest zwiększenie ilości danych i zmniejszenie śladu węglowego firmy WIKA. Zostanie opublikowany w 2024 roku.

Firma WIKA wspiera również swoje aspiracje w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników. Od początku 2023 roku wszystkimi związanymi z tym zadaniami zajmuje się nowy dział Zrównoważonego Rozwoju i Zgodności Środowiskowej (Sustainability and Environmental Compliance), który podlega działowi Jakości (Corporate Quality). Wcześniej tą matrycą tematów zajmował się zespół interdyscyplinarny.

Zrównoważone podróże służbowe, artykuły promocyjne i materiały biurowe

WIKA places value on its promotional items being sustainable to reduce its carbon footprint.

Od toreb po parasole: zrównoważony rozwój prowadzi firmę WIKA w poszukiwaniu artykułów promocyjnych.

Równolegle z gromadzeniem danych do pierwszego raportu o zrównoważonym rozwoju, firma WIKA wdraża indywidualne projekty, z których wszystkie przyczyniają się do redukcji śladu węglowego. Na przykład, w intranecie znajduje się obecnie przewodnik dotyczący bardziej zrównoważonych podróży służbowych.

Artykuły promocyjne przekazują również wartości firmy, dlatego WIKA stopniowo uaktualnia swoją ofertę o zrównoważone alternatywy. Na przykład dekstroza jest obecnie dostępna tylko w opakowaniach papierowych. Kalendarz adwentowy jest neutralny klimatycznie. Wykonany jest z drewna FSC, a jego plastikowe wnętrze wykonane jest z materiału pochodzącego w całości z recyklingu. Torba firmy WIKA jest teraz wykonana z przetworzonego materiału PET i jest biała, a nie kolorowa. Tylko logo i adres internetowy są wydrukowane w kolorze niebieskim.

Materiały biurowe również mają stać się bardziej zrównoważone. Istotną rolę odgrywają trzy czynniki: materiał pochodzący z recyklingu, uznany certyfikat oraz długopisy z możliwością wielokrotnego napełniania. WIKA zapewnia również, że wszystkie przedmioty są „Made in Germany” lub że zostały wyprodukowane w sposób niskoemisyjny.

Uwaga
Więcej informacji na temat strategii zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA.

Polecamy również nasze artykuły
Wyróżnieni za oszczędność energii: Micro Precision ProductsPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej