Nagroda za oszczędność energii w Indiach

Micro Precision Products, oddział Grupy WIKA w Indiach, otrzymał nagrodę za innowacyjne i wszechstronne zastosowanie metod oszczędzania energii i efektywności energetycznej. Nagroda została przyznana przez Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Maszyn i Urządzeń (VDMA), które posiada swoje przedstawicielstwo w Indiach.

VDMA wstępnie oceniło nominowane organizacje na podstawie sześciu kryteriów. Były to: roczny obrót (duży/średni/mały), podjęte już inicjatywy oszczędzania energii (szczególnie w przypadku urządzeń energochłonnych), wpływ inicjatyw, korzyści dla klientów, udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii oraz certyfikaty i nagrody w zakresie zarządzania energią.

Biorąc pod uwagę te kryteria, VDMA uznała następujące działania Micro w całym zakładzie:

  • systematyczne i ekonomiczne uruchomienie instalacji solarnej o łącznej mocy 1182 kWp (kilowat szczytowy)
  • systemy zmniejszające emisję CO2
  • wydajny system oświetlenia
  • automatyczna dystrybucja obciążenia
  • system monitorowania wycieków sprężonego powietrza

Kierownictwo Micro Precision Products – na zdjęciu podczas ceremonii wręczenia nagród – postrzega nagrodę jako potwierdzenie poczucia odpowiedzialności firmy, jej pionierskiego ducha i procesów. Kierownictwo Micro jest przekonane, że przyszłość biznesu to wyścig o ograniczone zasoby, a efektywność energetyczna może ten wyścig wygrać.

Uwaga
Więcej na temat oszczędzania energii w firmie WIKA można dowiedzieć się na naszej stronie internetowej

Polecamy też nasze artykuły
Większa oferta: WIKA Indie rozszerzyła lokalizację w PunePozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej