Szkolenie w WIKA Szwajcaria obejmuje dziewięć zawodów.

Dziesięć procent wszystkich osób pracujących w WIKA Switzerland to osoby uczestniczące w szkoleniach. Określane są one mianem „praktykantów”. Obecnie 30 młodych ludzi rozwija się w dziewięciu różnych zawodach. Dla filii w Hitzkirch są oni przyszłością przemysłu – odpowiednio wysokie jest także zaangażowanie firmy w ich rozwój.

Szkolenie w WIKA Szwajcaria to naprawdę świetna sprawa. Szkolenia indywidualne trwają od trzech do czterech lat. Są one wzbogacone o szereg korzyści dla pracowników. Firma zwraca koszty dojazdu do i z pracy, zarówno transportem publicznym, jak i prywatnym samochodem, a także koszty książek szkoleniowych. Znaczące są także uprawnienia urlopowe: siedem tygodni w pierwszym roku szkolenia, sześć tygodni w drugim, następnie pięć tygodni w trzecim i opcjonalnie w czwartym. Ponadto w przypadku niektórych szkoleń firma wspiera staż językowy w Wielkiej Brytanii lub Francji.

Szereg możliwości rozwoju zawodowego

W zależności od osobistych zainteresowań i uzdolnień, osoby szkolące się mają szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Mogą brać udział w następujących szkoleniach:

  • Dla osób uzdolnionych technicznie: technik automatyk, polimechanik, mechanik produkcji, inżynier projektant w zakresie technologii tworzyw sztucznych
  • Dla osób zainteresowanych biznesem: asystent zarządzania biznesem
  • Dla pasjonatów informatyki: specjalista ds. telekomunikacji
  • Dla osób zorientowanych na organizację: logistyk
  • Dla wykwalifikowanych rzemieślników: specjalista ds. konserwacji

Właśnie w tej dziedzinie kształci się na przykład André Wiederkehr (zdjęcie powyżej). Dba on o obiekty zewnętrzne, takie jak elewacja budynku, systemy grzewcze, instalacje wodno-kanalizacyjne lub tryskaczowe. W tej dziedzinie, poza preferencją do zadań manualnych, konieczne jest również zamiłowanie do pracy na świeżym powietrzu.

Samodzielna praca podczas szkolenia w WIKA Szwajcaria

Sara Haas is being trained as a logistics specialist at WIKA Switzerland.

Aspirująca logistyczka, Sara Haas, oczekuje od swej przyszłej pracy większej różnorodności.

Sara Haas kończy właśnie drugi kurs szkolenia na specjalistę ds. logistyki. Będąc jeszcze w trakcie szkolenia, mówi o dużej swobodzie, jaką jej dano: „Mamy możliwość pracy samodzielnej”. Zwróciła także uwagę na możliwości rozwoju zawodowego w przedsiębiorstwie. Na podstawie swych dobrych doświadczeń osobistych może sobie wyobrazić zostanie trenerem. Zrezygnowała z pierwszego zawodu, ponieważ pragnęła większej różnorodności i swobody ruchu – i nie żałuje swego wyboru.

Uwaga
Postać Davida Kollera w związku ze szkoleniem w WIKA Szwajcaria ukazała się w lokalnej gazecie „Seetaler Bote”, z której zaczerpnięto informacje do niniejszego wpisu. WIKA Szwajcaria używa publikacji „Publireportage” do utrzymania zainteresowania młodych ludzi możliwościami szkolenia dostępnymi w firmie WIKA Szwajcaria. Więcej informacji o praktykach w WIKA Szwajcaria znaleźć można na naszej stronie internetowej.

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej