Czujniki ciśnienia absolutnego – 3 obszar zastosowania czujników ciśnienia: dlaczego konieczne jest stosowanie czujników ciśnienia bezwzględnego lub przetworników ciśnienia

| | Know-how
Czujnik ciśnienia absolutnego

Główna różnica między pomiarem ciśnienia względnego i bezwzględnego dotyczy wprowadzonej wartości ciśnienia wzorcowego, innymi słowy: punktu zerowego skali. Pomiar ciśnienia względnego przeprowadza się zawsze w odniesieniu do aktualnego ciśnienia …

Czytaj więcej

Przekształcanie jednostek ciśnienia

| | Know-how
kalkulator jednostek

Powszechnie stosowanymi jednostkami pomiaru ciśnienia są np. bar, psi, kg/cm², inHg i MPa. W większości przypadków w danym kraju lub regionie powszechnie stosowana jest jedna z nich. Dlatego często konieczne jest przekształcenie danej wartości ciśnienia na …

Czytaj więcej