tlen

Tlen, gaz niezbędny do życia, w zastosowaniach przemysłowych odgrywa bardziej złożoną rolę niż mogłoby się wydawać. Przemysł – zwłaszcza chemiczny, farmaceutyczny i inżynierii medycznej – stale staje przed nowymi wyzwaniami związanymi ze stosowania tlenu.

Dlaczego „wolny od oleju i smaru” jest tak ważna w systemach stosujących tlen?

  • Tlen sam w sobie nie jest łatwopalny, jednak umożliwia i bardzo silnie wspiera spalanie innych substancji. W szczególności może powodować samozapłon oleju, tłuszczu i innych substancji.
  • Materiały, które nie palą się w powietrzu, mogą bardzo szybko spalić, a nawet spontanicznie zapalić się w tlenie lub w powietrzu wzbogaconym tlenem. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy wzbogacenie wynosi zaledwie kilka procent.
  • Olej i tłuszcze (również maści, żele i środki dezynfekujące) w kontakcie z tlenem mogą reagować wybuchowo.
  • Tlen znacznie zwiększa temperaturę płomienia oraz szybkość spalania.

Specjalne procedury czyszczenia i testowania

Klasyfikacja poziomów zanieczyszczeń zgodnie z ASTM G93-03:2004 rozdz. 11.4.3

Jako producent wysokiej jakości przyrządów pomiarowych, firma WIKA wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku i opracowuje specjalne procedury czyszczenia swoich produktów. Jeśli na przykład ciśnieniomierz cyfrowy CPG1500 ma pracować w środowisku tlenowym (opcja „Tlen, wolny od oleju i smaru, do zastosowań tlenowych”), przed zapakowaniem urządzenie zostanie dodatkowo oczyszczone i zabrane do firmowego laboratorium w celu określenia pozostałości węglowodorów. Standardowo, w technologii kalibracji, wartość graniczna węglowodorów wynosi maksymalnie 200 mg/m² (wg ISO 15001:2012),
a dla cząsteczek/włókien obowiązuje wartość graniczna 1000 µm.

Etapy w laboratorium technologii kalibracyjnej

  1. Części zwilżane – szczególnie przyłącze ciśnieniowe – są płukane ekstrahentem
  2. Ekstrahent jest zbierany i analizowana jest zawartość cząsteczek obcych, i oznaczona zawartość węglowodorów.
  3. Przeprowadza się porównanie pomiaru z klasyfikacją poziomu zgodnie z ASTM G93-03:2004 rozdz. 11.4.3
  4. Części zwilżane płukane są ponownie ekstrahentem
  5. Ekstrahent jest zbierany i analizowana jest zawartość cząsteczek obcych, i oznaczona ilość cząsteczek.
  6. Ocenę ilości cząsteczek przeprowadza się zgodnie z normą ISO 15001 kat.1

Wynik procedury

Example certificate for CPG1500

Example certificate for CPG1500

Wynik opisanego oznaczenia, czyli rzeczywista resztkowa zawartość węglowodorów i liczba cząsteczek stałych, udokumentowany jest w certyfikacie kontroli 3.1 zgodnie z normą DIN EN 10204 (patrz rysunek). Przyłącze ciśnieniowe oczyszczonego i sprawdzonego manometru cyfrowego wyposażone jest w zaślepkę ochronną, a następnie całe urządzenie jest uszczelnione folią. Ponadto etykieta produktu wskazuje opcję „oxygen, oil and grease free” (tlen, wolny od oleju i smaru). Oznaczanie zawartości pozostałości węglowodorów przeprowadza się dla każdego poszczególnego manometru cyfrowego.

Uwagi
Więcej informacji na temat precyzyjnego manometru cyfrowego CPG1500 można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA.

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej