Osłona Scrutonwell

Aby uniknąć uszkodzeń osłony termometrycznej spowodowanych przez obciążenia mechaniczne podczas pracy, zalecane jest wykonanie obliczeń dla osłony termometrycznej zgodnie z ASME PTC 19.3 TW-2010 w krytycznych warunkach procesowych. W przypadku wyniku negatywnego jedynym rozwiązaniem konstrukcyjnym do tej pory było skrócenie części zanurzeniowej osłony termometrycznej lub zwiększenie średnicy podstawy i końcówki oraz zaakceptowanie dłuższego czasu reakcji termometru.

Nowy model ScrutonWell® zmniejsza amplitudę oscylacji o ponad 90% i pozwala na łatwy i szybki montaż osłony bez pierścienia wzmacniającego, czyli bez drogiej i czasochłonnej przeróbki na miejscu instalacji.

Spiralna konstrukcja stosowana jest z powodzeniem w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych w celu skutecznego tłumienia wzbudzeń wyoływanych przez wiry.

Zasada działania

Standardowa osłona termometryczna

Standardowa osłona termometryczna

W określonych warunkach podczas przepływu cieczy w rurociągu za trzonem osłony może tworzyć się ścieżka wirowa Karmana. Ścieżka wirowa składa się z dwóch rzędów wirów o odwrotnym kierunku obrotów, które odłączają się na lewo i prawo od osłony termometrycznej z przesunięciem fazowym, co może wywoływać wibracyjne wzbudzenie osłony.

 

 

 

 

 

 

NOWA konstrukcja ScrutonWell®

NOWA konstrukcja ScrutonWell®

Spiralne pasmo, ułożone wzdłuż trzonu osłony termometrycznej w modelu ScrutonWell®, przełamuje przepływ, a przez to hamuje tworzenie się wyraźnej ścieżki wirowej Karmana. Dzięki zmniejszonej amplitudzie rozproszonych wirów można uniknąć wibracyjnego wzbudzenia osłony termometrycznej.

NOWY model ScrutonWell® może być stosowany dla wszystkich typów osłon termometrycznych z przyłączem kołnierzowym, typu „Vanstone”, jak również dla osłon do wspawania oraz z gwintowym przyłączem procesowym.

 Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej