System separatorów membrany z monitorowaniem membrany

System separatorów membrany z monitorowaniem membrany firmy WIKA spełnia najwyższe wymagania pod względem bezpieczeństwa w zastosowaniach sanitarnych. Model DMSU21SA z przetwornikiem procesowym i protokołem HART® (ilustracja na okładce) może być włączony do środowiska cyfrowego.

Dlaczego firma WIKA opracowała opatentowany system separatorów membrany? Ponieważ podstawową cechą separatorów membranowych jest solidność. Pozwalają w szczególności na połączenie elektronicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia z procesami krytycznymi. Wersje z membraną czołową można również czyścić bez pozostawiania śladów, co jest niezbędne w procesach farmaceutycznych i aseptycznej produkcji żywności.

Długotrwałe narażenie na agresywne warunki procesowe może uszkodzić membranę

Membrany charakteryzują się wysoką odpornością, jednak nie można całkowicie wyeliminować możliwości ich uszkodzenia w przypadku utrzymujących się ciężkich warunków procesowych. Agresywne środki czyszczące mogą np. powodować korozję, co z kolei – w ekstremalnych przypadkach – może doprowadzić do pęknięć lub perforacji w obrębie wrażliwego elementu ciśnieniowego. Wspomniane uszkodzenia mogą stać się źródłem wycieku cieczy używanej do przenoszenia ciśnienia, powodując zanieczyszczenie produktu. Tego typu wypadki zauważa się zazwyczaj dopiero na końcu danej partii towaru, czyli zdecydowanie za późno. Konsekwencją są znaczące straty ekonomiczne.

System separatorów membrany z dwiema membranami w układzie szeregowym

Przekrój dolnej części separatora membranowego z monitorowaniem membrany. Po prawej stronie rysunku widać kanał przyłączeniowy separatora membranowego jako przyrządu monitorującego.

System separatorów membrany do monitorowania membrany firmy WIKA pozwala uniknąć tego typu uszkodzeń. Działa w oparciu o dwie membrany w układzie szeregowym. Przestrzeń pomiędzy nimi jest opróżniona, a podciśnienie jest monitorowane przez przełącznik ciśnieniowy.

Pęknięcie membrany po stronie procesu jest równoznaczne z naruszeniem podciśnienia. Jeśli do tego dojdzie, przyrząd monitorujący zareaguje na zmianę ciśnienia i natychmiast aktywuje alarm o uszkodzeniu. Tymczasem druga membrana bezpiecznie odcina proces. Tym sposobem pomiar ciśnienia może być kontynuowany do czasu naprawy uszkodzenia.

Dotychczasowe systemy separatorów membrany działały w oparciu o dwa osobne sygnały wyjściowe odpowiadające zintegrowanym przyrządom do pomiaru ciśnienia procesowego i monitorowania próżni. To rozwiązanie wymagało dwóch połączeń kablowych ze sterownią lub kontrolą procesu.

Monitorowanie membrany połączone z układem logicznym przetwornika procesowego

Z drugiej strony, model DMSU21SA, przeznaczony do infrastruktury cyfrowej z przetwornikami procesowymi i protokołem HART®, używa tylko jednego sygnału. Jest to możliwe, ponieważ układ logiczny przetwornika procesowego przetwarza także wartość ciśnienia z przełącznika ciśnienia zainstalowanego w celu monitorowania membrany. Przetwornik standardowo przesyła również inne informacje dotyczące ciśnienia, temperatury i stanu procesu. Przesył danych odbywa się w oparciu o sygnał 4 … 20 mA. Oznacza to, że sygnalizacja uszkodzeń membrany może odbywać się za pośrednictwem protokołu HART®, a także poprzez prąd szczątkowy. Ten drugi wariant pozwala na instalację modelu DMSU21SA w istniejącym zakładzie (“brownfield”).

Łatwe uruchomienie systemu separatorów membrany dzięki plug-and-play

Zalety „cyfrowego” systemu separatorów membrany z monitorowaniem membrany obejmują także łatwe uruchomienie dzięki zasadzie plug-and-play. Dzięki temu istniejące przyrządy pomiarowe można bez dodatkowych nakładów wymienić na DMSU21SA. Ponadto system oceniany jest jako całość ze względu na jego koncepcję funkcjonalną. Zastosowania w środowisku sanitarnym wymagają aprobat EHEDG, 3A i IECex.

Uwaga
Więcej informacji na temat modelu DMSU21SA oraz pozostałych membranowych systemów pomiarowych można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.

Przeczytaj również nasze artykuły
Jak działa separator membranowy?
Separatory membranowe do stabilnego pomiaru przepływu na pełnym morzu

Więcej informacji na temat membranowych systemów pomiarowych i funkcji separatora membranowego przedstawiono w poniższym materiale video:Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej