Praca PSD-30

Bardzo ważnym parametrem wyszczególnionym w kartach katalogowych przemysłowych przyrządów pomiarowych, w szczególności czujników ciśnienia, jest tzw. stopień ochrony. W tym kontekście kilka razy już wytykano mi „błąd w druku” w karcie katalogowej elektronicznego presostatu PSD-30 – napisane jest tam, że urządzenie spełnia jednocześnie normy IP65 i IP67. Tak, to najprawdziwsza prawda. Brzmi dziwnie? Ale jednak to prawda!

Wyjaśnienie tego faktu jest stosunkowo proste, zważywszy, że obydwa stopnie IP i stojące za nimi procedury testowe są zupełnie różne, a „większy” stopień ochrony IP67 nie zawiera w sobie automatycznie stopnia IP65.

Urządzenie PSD-30 zostało zaprojektowane i przetestowane pod względem obydwu stopni IP. Zostało to potwierdzone nie tylko w wewnętrznych testach firmy WIKA, ale też w testach zewnętrznych przeprowadzonych przez niezależne centra badawcze, np. w ramach aprobaty UL.

Oto wyjaśnienie techniczne rozwiązujące zagadkę dwóch stopni ochrony:

Zgodnie z IEC 60529, pierwsza liczba w kodzie oznacza ochronę „przed wniknięciem obcych ciał stałych”, a druga liczba ochronę „przed wniknięciem wody”. Dwa typy ochrony dla PSD-30 potwierdzają, że jest on „pyłoodporny” (IP6x), chroniony przed „strumieniem wody” (IPx5) i „czasowym zanurzeniem” (IPx7).

Nie każde urządzenie chronione przed zanurzeniem jest odporne na strumienie wody i odwrotnie, nie każde urządzenie chronione przed strumieniami wody jest odporne na zanurzenie. Jest to różnica niewielka, ale w niektórych zastosowaniach bardzo istotna. Oznacza to, że elektroniczny presostat PSD-30 posiada stopień ochrony IP65, tzn. jest pyłoodporny i chroniony przed strumieniami wody. Posiada on również stopień ochrony IP67, tzn. jest dodatkowo odporny na czasowe zanurzenie w wodzie.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej