Dlaczego pomiar siły jest ważny?

Firma WIKA jest znanym na świecie partnerem w rozwiązywaniu zadań z zakresu pomiarów od wielu dekad. Nasze portfolio zawiera manometry, termometry, tensometry i mierniki poziomu, a także przyrządy do pomiaru przepływu, rozwiązania kalibracyjne i rozwiązania dla gazu SF6. W poniższym artykule przedstawiliśmy dokładniej pomiarom zmiennej siły. Istnieje pięć powodów, dla których pomiar siły zasługuje na szczególną uwagę.

. Kraftmesstechnik

Powód 1: Ochrona ludzi i sprzętu

Bez względu na to, gdzie znajduje się miejsce pracy, zapewnienie bezpieczeństwa ludziom to sprawa najwyższej wagi. Należy też zadbać o sprzęt, gdyż jego uszkodzenie wiąże się z zastojami i koniecznością naprawy. Tutaj właśnie zastosowanie znajduje pomiar siły. Gwarantuje bezpieczeństwo w miejscu pracy, zwłaszcza w formie ochrony przed przeciążeniem. Przykładowo zapobiega upuszczeniu ciężkich ładunków przez żurawie i wykonywaniu niekontrolowanych ruchów przez maszyny i roboty budowlane. Tym samym praca z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu i w jego pobliżu może być bezpieczna. Z kolei w obrębie linii produkcyjnych eliminowane jest niekontrolowane szarpanie, pchanie i dociskanie, które mogłoby prowadzić do uszkodzenia obrabianej części i samej maszyny. Kolejnym przykładem jest obszar logistyki, wraz z wyjątkowym w skali światowej, certyfikowanym systemem firmy WIKA.

  • Wartość dodana: Bezpieczne środowisko robocze

Powód 2: Gwarancja stabilności systemu i bezpieczeństwa produkcji

Zbieranie danych nie wystarczy. Aby utrzymać proces pod perfekcyjną kontrolą, niezbędne są rzetelne pomiary. Wykorzystanie pomiaru siły, przykładowo w napędach liniowych, zwiększa efektywność kontroli procesu i automatyzacji, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości. Pomiar siły dostarcza także danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania hamulców, napędów, przenośników, pras i systemów ważących. Istotne w tym miejscu jest ograniczenie kosztów eksploatacji. Wyższa jakość zebranych danych przekłada się na wyższą jakość analizy danych. Harmonogram wymiany narzędzi może być rozpisany z większą precyzją, co pozwala uniknąć strat związanych zarówno ze zbyt wczesną wymianą, jak i z nieprzewidzianymi zabiegami konserwacyjnymi. Wynikające z tego oszczędności są nieocenione.

  • Wartość dodana: Pełna kontrola nad procesami

Powód 3: Optymalizacja warunków produkcji

Potencjał generowania oszczędności, a więc maksymalizacji zysków, omówiono w poprzednim podpunkcie. Jedynym sposobem na osiągnięcie tych celów jest optymalne wykorzystanie materiałów i sprzętu. Głównym problemem, z punktu widzenia zakładu produkcyjnego, jest dostępność maszyn. Trzeba dążyć zarówno do ograniczenia zastojów, jak i do minimalizacji kosztów konserwacji. Dobry przykład stanowią kleszcze spawalnicze. Siła nacisku elektrod może być precyzyjnie monitorowana za pomocą przetworników sił rozciągających/ściskających. Takie rozwiązanie gwarantuje utrzymanie optymalnej jakości przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia. Dodatkowe zyski wynikają z oszczędności czasu, np. dzięki ważeniu kontenerów w dowolnym momencie.

  • Wartość dodana: Maksymalizacja zysków

Powód 4: Wyższa jakość produktów i oszczędność materiałów

Wykorzystanie pomiaru siły przy użyciu kleszczy spawalniczych – jak to wyjaśniono powyżej – to dobry przykład na podwyższenie jakości produktu przy jednoczesnym zaoszczędzeniu materiałów. Pomiar siły dostarcza dokładnie tych danych, które pozwalają na precyzyjne sterowanie procesem. Dzięki temu zużycie narzędzi jest ograniczone do minimum. Co więcej, pomiar siły znajduje zastosowanie w wielu innych obszarach. Umożliwia np. regulowanie intensywności rozrzucania nawozu w oparciu o stan gleby jest jedną z metod oszczędności materiału. To rozwiązanie jest korzystne dla środowiska. Nie mniej korzystna jest znajomość sił (pomocniczych) oddziałujących na żurawie samochodowe. Precyzyjne obliczenie środka ciężkości pojazdu, umożliwia zmniejszenie marginesu bezpieczeństwa. W efekcie ładunki mogą być podnoszone na wyższą wysokość, z uniknięciem ryzyka wypadku w wyniku pośliźnięcia lub wywrócenia się.

  • Wartość dodana: Redukcja kosztów

Powód 5: Zapewnienie jakości

Wreszcie, jak już nadmieniono, wykorzystanie pomiaru siły niesie za sobą wielorakie korzyści dla obszaru kontroli jakości. Po pierwsze, prowadzenie pomiarów sił umożliwia precyzyjną kontrolę nad maszynami. Ponadto rejestrowane wartości – mierzone na bieżąco jak i zapisywane na później – mogą posłużyć do analizy konkretnej partii towaru. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że najbardziej precyzyjne przyrządy do pomiaru siły spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania wobec sprzętu do analizy materiałów czy inżynierii medycznej. Warto nadmienić, że firma WIKA oferuje także usługi kalibracyjne przyrządów pomiarowych z certyfikatem DAkkS.

  • Wartość dodana: Precyzyjny pomiar wartości

Uwaga
Więcej szczegółów na temat naszego portfolio przyrządów do pomiaru siły można znaleźć na stronie WIKA. Ponadto dostępna jest również broszura na temat pomiaru siły: “Pomiar siły jest kwestią zaufania”.  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące pomiaru siły, skontaktuj się z właściwą osobą kontaktową.

Przeczytaj także artykuły
Zabezpieczenie przeciążeniowe ELMS1 ratuje życie
Pomiar siły w napędach liniowychPozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej