Czujniki siły w lotnictwie

Techniczne rozwiązania przyszłości w walce ze zmianami klimatycznymi: tecsis ograniczy ślad węglowy transportu lotniczego. W ramach europejskiego programu badawczego „Clean Sky” specjaliści ds. siły koncernu WIKA współpracują wspólnie z firma Liebherr Aerospace w celu opracowania czujnika siły przeznaczonego do zastosowań lotniczych.

Europejski projekt badawczy: Czujnik siły do napędów elektrycznych

Ten projekt to wyjątkowe wyzwanie. Produkcja wyrobów przeznaczonych do zastosowań lotniczych podlega bardzo surowym wymogom. Do obowiązujących norm należą np. normy DO254 (wytyczne dotyczące rozwoju sprzętu elektronicznego do zastosowań lotniczych) oraz DO160G (warunki środowiskowe i procedury testowe dotyczące wyposażenia lotniczego).

Czujniki siły będą miały w przyszłości coraz większe znaczenie w przemyśle lotniczym. Maszyny będą w coraz większym stopniu sterowane przez napędy elektryczne, które zastąpią dotychczasowe systemy pokładowe oparte na napędach hydraulicznych i pneumatycznych. Współczesne samoloty o konstrukcji typu MEA i AEA (ang. More-and All-electric Aircraft), czyli wyposażone w układ zasilania napędzany częściowo lub całkowicie energią elektryczną, przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 i NOX poprzez zmniejszenie wagi i lepsze systemy zarządzania energią. Czujniki siły stanowią bardzo ważną część napędów elektrycznych, ponieważ pełnią istotną funkcję przy sterowaniu i monitorowaniu systemów, np. podwozia oraz klap do lądowania.

Absolutna nowość w przemyśle lotniczym

tecsis przy realizacji projektu może wykorzystać swoje długoletnie doświadczenie i bogatą wiedzę z zakresu technologii czujników siły. Nowy produkt oparty jest na niezawodnej technologii czujników oraz podzespołach elektronicznych dostosowanych do danego zastosowania. To rozwiązanie jest absolutną nowością w dziedzinie techniki pomiarowej dla przemysłu lotniczego i alternatywą dla porównywalnych produktów dostępnych na rynku.

W ramach współpracy z firmą Liebherr Aerospace spółka tecsis jest w pełni odpowiedzialna za wszelkie prace rozwojowe nad nowym czujnikiem. Sposobem na osiągnięcie celu jest proces iteracyjny, czyli naprzemienna kolejność kroków optymalizujących i walidacyjnych wiodących do gotowego produktu. Tą metodą spółka tecsis chce w 2021 roku dostarczyć czujnik siły gotowy do osiągnięcia poziomu gotowości technologicznej 5-6 TRL (ang. Technology Readiness Level), a tym samym również skuteczną bazę pod kolejne rozwiązania.

Informacje
Więcej informacji o naszych produktach służących do pomiaru siły znajdziesz na stronie internetowej WIKA. W razie pytań doradcy klienta z przyjemnością Ci pomogą.

Disclaimer: The content of this article reflects only the author’s view. The Clean Sky Joint Undertaken is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

This project has received funding from the Clean Sky 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 821135. The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and the Clean Sky 2 JU members other than the Union.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej