Praca PSD-30

Ważną specyfikacją dla przemysłowych przyrządów pomiarowych, a zwłaszcza czujników ciśnienia, jest tzw. stopień ochrony. W tym kontekście często wskazywano nam na błąd typograficzny w naszych kartach katalogowych elektronicznych przełączników ciśnienia PSD-4, PSD-30, PSD-31 i PSA-31. Karty katalogowe potwierdzają, że przyrządy te spełniają zarówno stopień ochrony IP65, jak i IP67. Jest to absolutnie prawidłowe.

Wyjaśnienie tego faktu jest stosunkowo proste, zważywszy, że obydwa stopnie IP i stojące za nimi procedury testowe są zupełnie różne. Rzekomo  „większy” stopień ochrony IP67, nie obejmuje jednocześnie „niższego” stopnia ochrony IP65.

Ogólne rozważania odnośnie stopnia ochrony IP65 i IP67

Oto wyjaśnienie techniczne rozwiązujące zagadkę techniczną dwóch stopni ochrony: zgodnie z IEC 60529, pierwsza liczba w kodzie oznacza ochronę „przed wniknięciem obcych ciał stałych”, a druga liczba ochronę „przed wniknięciem wody”. Rodzaje stopnia ochrony zapewniają „pyłoodporność” (IP6x), ochronę przed „strumieniem wody” (IPx5) i „czasowym zanurzeniem” (IPx7). Nie każde urządzenie chronione przed zanurzeniem jest odporne na strumienie wody i odwrotnie, nie każde urządzenie chronione przed strumieniami wody jest odporne na zanurzenie. Jest to niewielka różnica, ale w niektórych zastosowaniach bardzo istotna.

Stopień ochrony IP65 i IP67 w przełącznikach ciśnienia WIKA

Nasze elektroniczne przełączniki ciśnienia zostały zaprojektowane i przetestowane dla obydwu typów ochrony. Potwierdzają to nie tylko testy wewnętrzne firmiy WIKA, ale także testy zewnętrzne przeprowadzone przez niezależne ośrodki badawcze, np. w ramach aprobaty UL. W szczególności oznacza to, że elektroniczne presostaty WIKA: PSD-4, PSD-30 i PSD-31, spełniają wymagania stopnia ochrony IP65, co oznacza, że są pyłoodporne i chronione przed strumieniami wody. Ponadto spełniają stopień ochrony IP67, co oznacza, że są również chronione przed krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie. Model PSA-31 spełnia obydwa rodzaje stopni ochrony i został zaprojektowany specjalnie dla aplikacji sterylnych.

Uwaga
Więcej informacji na temat asortymentu naszych elektronicznych przełączników ciśnienia – modele PSD-4, PSD-30, PSD-31 i PSA-31 – znajdziesz na naszej stronie WIKA.Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl). Więcej